Gmina Lubin musi zweryfikować punkty adresowe do objęcia siecią z Funduszu Szerokopasmowego

Gmina Lubin w lipcu ogłosiła konkurs na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu zostanie powierzona budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług dostępu do internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do internetu o przepustowościach gigabitowych.

Jest ona jednym z 9 samorządów w Polsce, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Szerokopasmowego. Gmina pozyskała na ten cel prawie 5 mln zł z tego źródła.

Jak wynika z harmonogramu, rozpoczęcie naboru wniosków miało ruszyć 28 sierpnia i trwać do 31 sierpnia. 

W konkursie operatorzy mogą dostać dodatkowe punkty za zadeklarowanie objęcia budowaną siecią dodatkowych punktów adresowych.

Nastąpiły jednak pewne komplikacje. Jak informuje urząd gminy, wykaz białych adresów określony w załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu zostanie w najbliższych dniach zmieniony ze względu na zgłoszenie komercyjnych planów inwestycyjnych, jak również zostaną dostosowane do tych zmian pozostałe dokumenty konkursowe. Jednocześnie przesunięte zostaną terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.