REKLAMA

GRE będzie monitorować efekty POPC

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej poinformowała, że w tym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie Grupy ds. Efektywności (GRE) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Nowy, kilkunastoosobowy zespół zajmie się m.in. monitoringiem realizacji projektów dofinansowanych i analizą problemów obserwowanych we wszystkich osiach tego działania.

GRE grupuje przedstawicieli wszystkich trzech osi POPC, poza Komitetem Monitorującym POPC. W jego pracach będą uczestniczyć też m.in przedstawiciel KIKE oraz Mediakomu, które zgłosiły do prac przedstawicieli beneficjentów z sektora MŚP obejmujących zarówno lokalnych ISP, jak i sieci kablówe.

Niezależnie od tego sprawy dotyczące ściśle 1. osi POPC KIKE i Mediakom będą nadal kierować na spotkania GRSS (Grupy Roboczej ds. Sieci Szerokopasmowych). Jednak część problemów ma charakter systemowy i nimi ma się zająć GRE.