Grupa Cellnex zawiaduje w Polsce 15199 wieżami i masztami

W III kwartale 2022 r. liczba wież i masztów telekomunikacyjnych, których właścicielami są spółki z grupy Cellnex Poland wzrosła o 135 do 15199 – wynika z raportu kwartalnego Cellnex Telecom, hiszpańskiej spółki infrastrukturalnej obecnej także w Polsce.

Liczba należących do One Tower Poland obiektów wykorzystywanych przez P4, operatora sieci Play od lipca do końca września zwiększyła się o 122 do 8130, zaś masztów i wierz należących do Towerlink Poland wykorzystywanych do obsługi sieci Polkomtelu wzrosła o 13 do 7069.

Hiszpańska grupa nie podała wyników finansowych w Polsce. Opublikowała je dla trzech głównych rynków (Hiszpania, Włochy, Francja) oraz dla całej grupy. Przychody grupy o trzech kwartałach 2022 r. były o 46 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 2,572 mld euro, zaś skorygowana EBITDA wzrosła o 45 proc. do 1,937 mld euro. Wzrost przychodów to efekt przejęć oraz wzrostu organicznego.

Cellnex poinformował, że w Polsce w końcu września jeden obiekt wykorzystywany był przez 1,14 operatora, co oznacza wzrost o 0,01 w porównaniu w końcem II kwartału br. i o 0,02 w porównaniu z wrześniem 2021 r. W skali grupy ten wskaźnik wynosi 1,36, a najwyższy jest w Hiszpanii (1,98).