REKLAMA

Grupa Inea wydziela markę infrastrukturalną

Aktualizacja 30.03 18:58

– W zamyśle marka Fiberhost ma stać się w tej chwili platformą komunikacji w zakresie naszych działań związanych z oferowaniem dostępu hurtowego do wszystkich sieci, których jesteśmy właścicielami (Inea SA) lub w zakresie których jesteśmy operatorem infrastruktury. W kolejnym kroku planowany jest formalny podział na dwie odrębne spółki: operatora hurtowego, który będzie działał pod marką Fiberhost, i detalicznego pod marką Inea – mówi w uzupełnieniu, odpowiadając na nasze pytania, Michał Bartkowiak, prezes zarządu Inea SA.

Promocja marki Fiberhost ma zmienić percepcję hurtowych klientów usług w sieciach należących do grupy Inea i wyraźnie rozgraniczać obie sfery działania.

– W zakresie działań, które już podjęliśmy można wyszczególnić, między innymi, wyraźny podział organizacyjny zespołów odpowiadających za świadczenie usług detalicznych i hurtowych – wprowadzenie tzw. „chińskich murów”, określenie jasnych celów strategicznych odrębnych dla obu linii biznesowych – mówi Michał Bartkowiak.

Podobnym zabiegom podlega pion utrzymania i instalacji, który działa pod marką Fiber#1 (to również jest nazwa jednego z fizycznych podmiotów w grupie Inea). Prezes Inei przypomina, że (z przyczyn historycznych) dysponentami zasobów sieciowych grupy są różne podmioty, który np. występowały jako SVP w programach operacyjnych i korzystały z dotacji.

– Wszystkie nasze działania mają na celu uproszczenie dostępu do infrastruktury, np. poprzez możliwość podpisania jednej umowy z jednym operatorem sieci na dostęp do całej sieci – mówi Michał Bartkowiak.

Konsolidacja poszczególnych podmiotów, które są bezpośrednimi właścicielami infrastruktury Grupy Inea nie należy do priorytetów.

---

– Fiberhost obejmie swoją marką całą hurtową ofertę grupy Inea – poinformowała wczoraj grupa.

W jej zasięgu jest 500 tys. gospodarstw domowych w Wielkopolsce, czyli generyczna sieć Inei. Stopniowo w zasoby Fiberhosta włączane będą także sieci budowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przez spółki FIBEE (niewielkie udziały ma w nich Play) – docelowo 1,2 mln HP w zasięgu. Poza Wielkopolską zlokalizowane są wyspowo w woj. kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim i śląskim.

– Utworzenie marki Fiberhost i skupienie wokół niej wszystkich działań hurtowych jest kolejnym krokiem zmierzającym w kierunku formalnego podziału działalności Inea na dwie części: detaliczną i hurtową – podaje spółka w informacji prasowej.

Według naszych informacji, w dłuższej perspektywie celem grupy Inea będzie sprzedaż detalicznej działalności operatorskiej.

Formalnie za marką Fiberhost stoi dzisiaj Inea SA, aczkolwiek w grupie istnieje podmiot o nazwie Fiberhost – dawny Operator WSS. Jego prezesem jest Tomasz Zmyślny.

Dzisiaj Inea świadczy na większą skalę dostępowe usługi hurtowe dla Orange Polska. W tym roku spółka podpisała umowę także z T-Mobile. Poza udostępnianiem sieci dostępowej Grupa Inea operuje również Wielkopolską Siecią Szerokopasmową.