GSMA: GenAI i kolejna fala 5G wśród kluczowych trendów 2024 roku

Następna fala technologii 5G, generatywna sztuczna inteligencja (GenAI), prywatne sieci bezprzewodowe i sieci w standardzie NTN (non-terrestrial networks) to - jak wynika z nowego raportu GSMA Intelligence „Global Mobile Trends 2024” - „wiodące tematy”, które będą kształtować globalny rynek telefonii komórkowej w nadchodzących latach.

W raporcie GSMA podkreślono ogólny postęp, jaki poczyniono od czasu jego pierwszej edycji w 2015 r. Dotyczy to szczególnie technologii 5G, która w 2023 r. miała wiele wdrożeń i jest obecnie dostępna w większości krajów.

Jak zauważono w raporcie, druga fala wdrożeń 5G rozpoczęła się w 2023 r. i będzie kontynuowana w 2024 r., „charakteryzując się wprowadzaniem 5G na wiele rynków wschodzących oraz nowymi inwestycjami w rozwiązania autonomiczne i 5G-Advanced”. Jednak rozwój 5G nie zmienił w istotny sposób wzrostu przychodów z urządzeń mobilnych, który utrzymuje się na niezmiennie niskim poziomie, zauważają analitycy GSMA.

Segment rynkowy B2B pozostaje w centrum uwagi branży, a uruchomienie kolejnej iteracji sieci 5G będzie ważnym fundamentem wzrostu w ciągu najbliższych trzech lat” – czytamy w raporcie. Można spodziewać się, że w 2024 r. generatywna sztuczna inteligencja będzie wspierać rozwój poprzez wprowadzanie „inteligentniejszych usług” i i marketingu.

Jeśli chodzi o prywatne sieci bezprzewodowe, zapotrzebowanie przedsiębiorstw na prywatne sieci 5G „spowodowało zmiany w tradycyjnych warstwach konkurencji, ponieważ Nokia, Ericsson i inni dostawcy mogą równie dobrze być głównymi wykonawcami, wspieranymi przez operatorów – a nie odwrotnie”.

Według GSMA, włączenie przez 3GPP standardów NTN do 5G stanowiło punkt zwrotny w 2023 r., oferując firmom telekomunikacyjnym możliwość osiągnięcia przychodów, które wcześniej nie były możliwe.

„Satelity i sieci NTN symbolizują nowe, pragmatyczne podejście do partnerstwa z innymi branżami w celu rozwiązywania wzajemnych problemów. Takie podejście i zmiana kulturowa będą również stanowić podstawę modeli świadczenia usług 5G B2B w sektorach wertykalnych” – podsumowano w raporcie.