AKCJA SPOŁECZNA

GSMA: priorytet KE dla Wi-Fi 802.11p utrudni wdrażanie 5G w Europie

Zgodnie z oczekiwaniami 13 marca Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy mające przyspieszyć wdrażanie inteligentnych systemów transportowych C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) na europejskich drogach. C-ITS obejmuje łączność ITS-G5, która jest zgodna ze standardem Wi-Fi 802.11p.

GSMA, organizacja reprezentująca interesy branży mobilnej, w wydanym przez siebie oświadczeniu określiła tę technologię jako „przestarzałą” i ostrzegła, że tą decyzją KE ryzykuje rozwój sieci 5G w Europie i zagraża cyfrowej konkurencyjności starego kontynentu.

Ponieważ C-V2X stanowi kluczowy element przyszłych sieci 5G, a rozwiązania connected car są jednymi z najważniejszych zastosowań 5G, ta decyzja o nadaniu priorytetu 802.11p utrudni wdrażanie 5G” - stwierdza GSMA w komunikacie.

GSMA wezwała państwa członkowskie UE i Parlament Europejski do odrzucenia proponowanych przepisów na rzecz „bardziej zaawansowanych technologii, takich jak Cellular V2X”.