REKLAMA

GSMA zabiera głos w sprawie kontrowersji wokół Huawei

GSMA, organizacja reprezentująca interesy branży mobilnej wezwała rządy państw europejskich i operatorów, by połączyli siły celem stworzenia systemu testowego, który pozwoli chronić bezpieczeństwo sieci 5 G bez uciekania się do wykluczania dostawców z rynku.

Wydane w piątek oświadczenie GSMA jest bezpośrednio związane z trwającą w Europie dyskusją na temat dopuszczenia chińskich dostawców, w tym zwłaszcza Huawei do budowy sieci 5G. Presją na wykluczenie chińskich firm wywierają Stany Zjednoczone, które twierdzą, że obecność sprzętu Huawei w sieciach nowej generacji może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego.

W ocenie GSMA (Huawei jest jej członkiem), wykluczenie jakiegoś dostawcy spowodować może zakłócenia w dostawach sprzętu i budowie sieci, wzrost kosztów inwestycji, a także ich opóźnienie.

Ponieważ europejscy decydenci polityczni rozważają sposoby dalszego zabezpieczenia infrastruktury sieciowej, wzywamy ich, aby nie tracili z oczu wszystkich istotnych celów polityki - bezpieczeństwa, konkurencji, innowacji i wpływu na konsumentów. Wymaga to podejścia opartego na faktach i na ryzyku, w tym uznania, że punkty wyjścia i dotychczasowe podejścia Europy różniły się od niektórych innych części świata. Konkretne działania, które zakłócają dostawy sprzętu dla różnych segmentów sieci (sieć dostępowa, sieć transportowa i sieć rdzeniowa), spowodują wzrost kosztów ponoszonych przez europejskich operatorów, przedsiębiorstwa i obywateli; opóźnią o lata wprowadzenie 5G w całej Europie i mogą również zagrozić funkcjonowaniu istniejących sieci 4G, na których 5G ma zostać zbudowana – czytamy w oświadczeniu.

GSMA podkreśla, że operatorzy telefonii komórkowej zawsze traktowali priorytetowo integralność sieci i nigdy nie będą narażać na szwank bezpieczeństwa oraz, że mają już udokumentowane osiągnięcia w zakresie wdrażania bezpiecznych sieci 4G. Organizacja zwraca uwagę, że sieci 4G będą podstawą do budowy sieci 5G.

GSMA rekomenduje współpracę operatorów i rządów w celu stworzenia wspólnego standardu testowania sprzętu w Europie, co powinno „zapewnić zaufanie do bezpieczeństwa sieci przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencji w zakresie dostaw sprzętu sieciowego”. GSMA zapowiada, że stworzy grupę zadaniową europejskich operatorów, której celem będzie określenie sposobów ulepszenia i rozszerzenia istniejących systemów testów bezpieczeństwa.

W ocenie GSMA, 2025 r. europejscy operatorzy sieci komórkowych zainwestują od 300 mld euro do 500 mld euro w rozwój 5G, a branża na Starym Kontynencie będzie generować ponad 4 proc. PKB.

REKLAMA