REKLAMA

GUS: już ponad 90 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma internet

W 2020 r. dostęp do internetu posiadało 90,4 proc. gospodarstw domowych i było to o 3,7 p. proc. więcej niż w roku poprzednim. W skali roku udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu przez szerokopasmowe łącze mobilne zwiększył się o 12,4 p. proc., a przez szerokopasmowe łącze stacjonarne – o 5,4 p. proc. – wynika z informacji sygnalnej GUS poświęconej stanowi  społeczeństwa informacyjnego w Polsce w 2020 r.

Jak zauważa GUS, zarówno dostęp do internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych zróżnicowany był ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich, a ze względu na stopień urbanizacji – najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych.

GUS podaje też, m.in., że w 2020 r. osoby korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez internet stanowiły prawie 42 proc. populacji osób w wieku 16-74 lata. W ostatnich latach co roku powiększa się grupa osób, które korzystają z wyszukiwania informacji, pobierania formularzy i odsyłania wypełnionych. W 2020 r. odsetek osób wyszukujących informacje na stronach administracji publicznej wzrósł o 2,3 p. proc., a wysyłających wypełnione formularze – o 2,1 p. proc.

Partnerem działu jest:

W 2020 r. zakupów przez internet w Polsce dokonywało 60,9 proc. osób w wieku 16-74 lata (wobec 53,9 proc. w 2019 r.). 

Rośnie także popularność usług chmurowych wśród firm. W 2020 r. z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 24,4 proc. przedsiębiorstw (o 6,9 p. proc. więcej niż w 2019 r.). Spośród usług oferowanych w chmurze największą popularnością cieszyły się usługi poczty elektronicznej (e-mail), z której korzystało 18,3 proc. przedsiębiorstw (o 5,4 p. proc. więcej niż przed rokiem).

W 2020 r. ze środków bezpieczeństwa ICT korzystało 95,2 proc. przedsiębiorstw (o 8 p. proc. więcej niż w 2019 r.). Najczęściej w tym celu stosowano bieżące aktualizacje oprogramowania i uwierzytelnianie silnym hasłem (odpowiednio 83,1 proc.  i 78 proc.). 

GUS podaje też kilka innych danych, w tym jak koronawirus  wpłynął na zmiany w społeczeństwie informacyjnym. I tak wśród osób w wieku 16-74 lata blisko 25 proc. pracujących skorzystało z możliwości pracy zdalnej podczas epidemii COVID-19. Najwyższy odsetek odnotowano wśród osób pracujących w zawodach związanych z ICT (67,8 proc.), a najniższy – w zawodach robotniczych (1,9 proc.).

REKLAMA