REKLAMA

GUS podsumował 2018 r. w telekomunikacji

38,681 mld zł wart był w 2018 r. rynek telekomunikacyjny i telewizji kablowej w Polsce. W porównaniu do 2017 r. jego wartość wzrosła o 49 mln zł - wynika z danych zaprezentowanych przez GUS w dorocznym opracowaniu „Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2018 r.”.

46,7 proc. zeszłorocznych przychodów przypadało na usługi telefonii ruchomej (ich wartość w ub.r. spadła o 342 mln zł), 38,2 proc. na usługi dostępu do internetu i poczty elektronicznej (wzrost o 67 mln zł), a reszta w niemal równych częściach na usługi telefonii stacjonarnej i telewizji kablowej, przy czym telefonia stacjonarna odnotowała spadek o 385 mln zł, a telewizja kablowa wzrost o 709 mln zł.

W 2018 r. działalność usługową w zakresie telefonii stacjonarnej prowadziło 236 przedsiębiorców, usługi w ramach telefonii ruchomej świadczyło 88 podmiotów, a usługi dostępu do internetu – 2757 (w tym 152 operatorów kablowych).

W końcu ub.r. w Polsce działało niemal 4,1 mln łączy abonenckich, z czego 67,6 proc. stanowiły łącza konsumenckie, a 32,4 proc. łącza biznesowe. 

Najwięcej łączy abonenckich było w województwach mazowieckim (797,3 tys.) i śląskim (506,6 tys.), a najmniej – w: świętokrzyskim (97,0 tys.), podlaskim (103,0 tys.) oraz lubuskim (105,2 tys.). 

W Polsce na 1000 mieszkańców przypadało 106,6 łączy abonenckich. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach mazowieckim (147,6) i pomorskim (121,7), a najmniejszy – w: świętokrzyskim (78,1), warmińsko-mazurskim (80,2) oraz kujawsko-pomorskim (81,6).

Łączny czas połączeń zainicjowanych w sieciach stacjonarnych wyniósł w ub.r. 7,357 mld minut i był o 1,4 mld minut krótszy niż rok wcześniej. W sieciach komórkowych zainicjowano połączenia krajowe trwające w sumie 102,5 mld minut (rok wcześniej 99,2 mld minut), przesłano 46,5 mld SMS (w 2017 r. - 49,3 mld) i przetransferowano 3098 PB danych (rok wcześniej 2110 PB).

Na koniec 2018 r. w kraju działało 7,191 mln stacjonarnych łączy internetowych i 7,685 mln mobilnych łączy internetowych. Najwięcej stacjonarnych łączy - 2,817 mln - obsługiwano za pomocą modemów kablowych. Liczba łączy FTTH wynosiła 1,268 mln.

W telefonii ruchomej liczba abonentów według stanu na koniec 2018 r. wynosiła 48,286 mln i była o 7,5 proc. mniejsza niż przed rokiem (liczba użytkowników usług abonamentowych spadła o 0,6 proc., a liczba użytkowników usług przedpłaconych – o 21,4 proc.). GUS nie podaje metodologii liczenia liczby abonentów usług mobilnych.

Wśród konsumentów w końcu 2018 r. sieci telewizji kablowej miały 3,943 mln abonentów, o 6,1 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Klienci sieci kablowych korzystali z 3,299 mln usług telewizyjnych, 3,057 mln usług internetowych i 1,07 mln usług telefonicznych.

W odróżnieniu od poprzednich tegoroczna edycja opracowania nie zawiera danych dotyczących liczby stacji bazowych, a także m.in. danych dotyczących stacjonarnych łączy telefonicznych na wsi i w miastach.