REKLAMA

GUS: w 2017 r. wzrosła liczba łączy ISDN

W końcu 2017 r. polscy operatorzy komórkowi dysponowali niemal 40,2 tys. stacji bazowych (choć wydaje się, że urząd liczy podwójnie lokalizacje współużytkowane przez Orange i T-Mobile). W ciągu ub.r. liczba BTS wzrosła o niemal 1,75 tys. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego zawartych w dorocznym raporcie „Poczta i telekomunikacja – wyniki działalności w 2017 r.”.

Według GUS, w końcu 2017 r. w Polsce było 4,08 mln telefonicznych łączy głównych (standardowe łącza główne plus łącza w dostępach ISDN) – o 14,2 proc. mniej niż rok wcześniej. 2,71 mln łączy głównych wykorzystywali konsumenci (spadek w ciągu roku o 19 proc.). W porównaniu z 2016 r. w ub.r. liczba łączy ISDN wzrosła o 6,4 proc. do niemal 744 tys.

Partnerem działu jest:

Z raportu wynika, że klienci sieci stacjonarnych zainicjowali połączenia krajowe trwające łącznie ponad 6,2 mld minut (spadek o ponad 15 proc. w porównaniu z 2016 r.), a klienci sieci mobilnych rozpoczęli połączenia trwające w sumie niemal 101 mld minut (wzrost o ponad 10 proc.).

98 proc. czasu połączeń mobilnych przypadało na rozmowy krajowe. Z danych GUS wynika, że udział komórkowych połączeń wewnątrzsieciowych w łącznym czasie krajowych połączeń spada. O ile w 2016 r. stanowiły one 48 proc. łącznego czasu, to w ub.r. było to już 46 proc.

Według GUS, w sieciach komórkowych w ub.r. przesłano łącznie 1 679 PB danych, o 59 proc. więcej niż rok wcześniej. Przesłano też niemal 49,3 mld SMS (spadek o 2,5 proc. w porównaniu z 2016 r.) oraz ponad 1,4 mld MMS (wzrost o niemal 39 proc.).

Statystyczny klienci sieci komórkowej w ub.r. w ruchu krajowym inicjował połączenia trwające łącznie 1 902 minuty (wzrost o 10 proc.), zaś łączny czas połączeń wychodzących i przychodzących w ruchu zagranicznym wynosił 33 minuty (spadek o 15 proc.).

Z danych GUS wynika, że w końcu 2017 r. w kraju działało łącznie 6,574 mln stacjonarnych łączy szerokopasmowych, z których 5,727 używali konsumenci. Jak zastrzega GUS, dane te nie uwzględniają łączy FTTH oraz łączy komórkowych oferowanych jako dostęp stacjonarny, których liczby urząd statystyczny w raporcie nie podaje.

Niemal 42 proc. uwzględnionych przez GUS łączy stanowiły modemy kablowe. Kolejne 39 proc., to łącza w technologii xDSL. Z danych prezentowanych przez GUS wynika, że sieci kablowe, które poza modemami kablowymi świadczą usługi także w innych technologiach, w końcu ub.r. miały łącznie 3,06 mln klientów internetu, czyli o niemal 8 proc. więcej niż rok wcześniej.