REKLAMA

GUS zamawia 6 tys. smartfonów na potrzeby spisu rolnego

Centrum Informatyki Statystycznej, jednostka podległa Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego,ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego na zakup 6 tys. sztuk smartfonów wraz z usługą transmisji danych, niezbędnych do realizacji przez 18 jednostek służb statystyki publicznej Powszechnego Spisu Rolnego w okresie sierpień-grudzień 2020 roku. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 6 mln zł.

Przedmiot zamówienia poza dostawą smartfonów obejmuje również:

  • wdrożenie, uruchomienie i świadczenie usługi zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) dla dostarczanych smartfonów;
  • zestawienie i aktywację dedykowanego łącza międzysystemowego pomiędzy APN wykonawcy a siecią zamawiającego;
  • świadczenie usług telekomunikacyjnych: transmisja danych z wykorzystaniem uruchomionego łącza APN (pakiet danych 30 TB), nielimitowany czas połączeń głosowych oraz SMS.

Głównym kryterium udzielenia zamówienia jest cena (waga 60). Pozostałe cztery kryteria jakościowe to: wydłużony okres gwarancji na smartfon (waga 10), czas wykonania usługi serwisowej dla smartfonów (waga 16), wielkość pamięci RAM smartfona (waga 4) oraz struktura telefonicznego numeru spisowego (waga 10).

Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje prawo opcji na zakup dodatkowych licencji na usługi MDM oraz dodatkowych kart SIM wraz z usługami telekomunikacyjnymi dla nie więcej niż 1 tys. szt. urządzeń mobilnych (tabletów).

Termin składania ofert wyznaczono na 12 czerwca 2020 r. Wymagane wadium to 200 tys. zł.