AKCJA SPOŁECZNA

Haitong Bank obniżył wyceny Cyfrowego Polsatu, Orange i Play

Haitong Bank w raporcie z 24 marca obniżył wyceny akcji Cyfrowego Polsatu, Orange i Play Communications. Haitong Bank utrzymał dotychczasowe rekomendacje akcji spółek.

Wycena Cyfrowego Polsatu została obniżona do 27,4 zł z powodu ścięcia przez sporządzającego raport analityka – Konrada Księżopolskiego – prognozy EBITDA o 4 proc. Na niższą wycenę Play Communications (34,0 zł) wpływ miała obniżka wyceny wskaźnikowej spowodowana przeceną akcji na rynku oraz obcięciem prognozy tegorocznego EBITDA o 1 proc. W przypadku Orange wycenę obniżono do 5,8 zł ze względu na spadek wycen w grupie porównywalnych spółek.

Autor raportu zdecydował się obniżyć prognozę EBITDA Cyfrowego Polsatu ze względu na wymagające otoczenie rynkowe, a także ekspozycję spółki na rynek reklam telewizyjnych.

– Mocną stroną spółki jest dywersyfikacja biznesu, zdolność do generowania dużej ilości gotówki oraz wysoka stopa dywidendy, która za 2019 r. powinna wynieść ok. 3,9 proc. – podkreślił Księżopolski.

Obniżka EBITDA Play Communications wynika z oczekiwanych przez analityka niższych przychodów ze sprzedaży sprzętu.

– Play wciąż pozostaje faworytem analityków wśród telekomów, dzięki generowaniu dużej ilości gotówki oraz wysokiej dywidendzie, której stopa za 2019 r. wyniesie ok. 6,1 proc. – zauważa Księżopolski.

Komentując sytuację na rynku telekomunikacyjnym w obliczu pandemii COVID-19 autor raportu stwierdził:

Telekomunikacja jest jednym z sektorów, który doświadczył silnej przeceny akcji, a który nie powinien odczuwać nadmiernie negatywnego wpływu na wyniki z następujących powodów. Po pierwsze, telekomunikacja ma model biznesowy oparty na przychodach z abonamentów (subskrypcji), co zapewnia generowanie przewidywalnych i stabilnych przychodów. Po drugie, zeszłoroczne i tegoroczne podwyżki cen usług telekomunikacyjnych będą wspierać ARPU w nadchodzących kwartałach, a co za tym idzie także i przychody. Po trzecie, powszechne przeniesienie pracy do domu oraz akcje pozostania w domu zwiększają popyt na usługi telekomunikacyjne, takie jak połączenia głosowe i wideo, transmisja danych mobilnych i konsumpcja płatnej TV/VOD. W niepewnych czasach gotówka i dywidenda są królem, dlatego Haitong Bank utrzymuje preferencję dla telekomów generujących wysokie środki pieniężne i wypłacających dywidendy, czyli Play i Cyfrowy Polsat wobec Orange Polska”.

Autor raportu oczekuje - przy założeniu, że pandemia COVID-19 zostanie opanowana do połowy tego roku - że przychody Play i Orange spadną o 1,0-1,5 proc., a Cyfrowego Polsatu o 2,0-2,5 proc.

Haitong Bank podniósł oczekiwane koszty zakupu bloku pasma 3,6 GHz w akcji 5G. Spodziewa się, że wyniosą one 550 mln zł, podczas gdy wcześniej prognozował, że będzie to 500 mln zł. Cena wywoławcza bloku została ustalona przez regulatora na 450 mln zł, a oczekiwane wpływy to 1,91 mld zł.

Streszczenie rekomendacji
Wymagane prawem informacje