REKLAMA

Haitong: operatorzy bez szans wobec inflacji

Analitycy domu maklerskiego Haitong Banku opublikowali rekomendację dla akcji Orange Polska oraz Cyfrowego Polsatu. Dla tej pierwsze spółki podnieśli rekomendację z „neutralnie” do „kupuj”, ale obniżyli cenę docelową z 7,3 zł na 7 zł (-4 proc.). Dla Cyfrowego Polsatu rekomendacja „neutralnie” została utrzymana, ale cena docelowa została zredukowana z 34,9 zł na 22,9 zł (-34 proc.).

– Telekomy, mimo że oferują produkty uznawane dziś za niezbędne, nie są w stanie skutecznie przenieść presji inflacyjnej na swoich konsumentów. Wszystko z powodu silnej konkurencji, która można by się wydawać że się nasiliła w ostatnim czasie, między innymi za sprawą oferty pakietowej Play/UPC – podają główną tezę swojej analizy.

Według Haitong Banku taktyka Grupy Play nie jest co prawda obliczona na trwałą przecenę usług (a nawet wręcz przeciwnie – buduje popyt na droższe pakiety), ale doraźnie osłabia pole do podnoszenia cen. Te zaś i tak pozostają daleko poza bieżącym wskaźnikiem inflacji na poziomie 14-15 proc.

– Wysoka inflacja w połączeniu z niskim poziomem ARPU w Polsce, wprowadzeniem 5G i rosnącymi kosztami finansowania są wystarczająco silnymi argumentami dla operatorów, aby powstrzymać się od agresywnej polityki cenowej i osłabiania ARPU – piszą analitycy Haitong Banku i to chyba jest teza, z którą dzisiaj zgadza się większość przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rynku.

Z pewnością jednak różnie patrzą na kwestię co to znaczy „tanio”, a co „drogo”. Zwłaszcza, że kilku dużych graczy (T-Mobile, Polkomtel) buduje swoją pozycję na rynku stacjonarnego dostępu, gdzie na krótką metę sprawdza się strategia cenowa.

Wobec rynkowej presji, na korzyść Cyfrowego Polsatu przemawia atrakcyjny telekomunikacyjno-medialny model działania, natomiast zaangażowanie spółki w rynek energetyczny oznacza potężne inwestycje, które mogą zagrozić wypłacie dywidendy.

Presja inwestycyjna na Orange jest mniejsza i, przy niskim poziomie zadłużenia spółki, operator powinien podołać prolongacie częstotliwości 2100 MHz, ewentualnemu zakupowi bloku w paśmie C (i budowie sieci 5G) przy utrzymaniu dywidendy na poziomie 0,25 zł na akcję.