Hawe Telekom modyfikuje ofertę dla wierzycieli

Mediatel poinformował, iż jego spółka zależna Hawe Telekom zmodyfikowała propozycję układu z wierzycielami. Przypomnijmy, że trwa wybór jednej z dwóch opcji układowych dla znajdującej się w restrukturyzacji spółki: sprzedaż lub spłata przez nią w ciągu 7 lat zadłużenia połączona z konwersją części zobowiązań na nowe udziały.

Jak podaje Mediatel, w nowej propozycji zamiast konwersji wierzytelności na udziały spółka wypłaci pełną należność. Przypomnijmy, że w ramach wcześniejszej propozycji wierzyciele mieli otrzymać od 50 proc. do 100 proc. przysługujących im wierzytelności w postaci udziałów Hawe Telekom. Mieliby również zrezygnować z odsetek oraz kosztów postępowań.

Z komunikatu Mediatela nie wynika jasno, czy pozostałe punkty nowej propozycji dla wierzycieli pozostają bez zmian, czy nie pojawiają się jakieś nowe punkty. Komunikat Mediatela określa nową propozycję jako „polepszenie sytuacji wierzycieli Hawe Telekom”.

Kontrpropozycja Rady Wierzycieli Hawe zakłada sprzedaż spółki i wypłatę wierzycielom od 10 proc. do 100 proc. wartości ich należności. Ich całkowita wielkość wynosi ok. 169 mln zł.

Do 25 maja trwa głosowanie nad obiema propozycjami układowymi.