HomeNet Technologies nie zdołał uzupełnić braków formalnych we wniosku o dostęp od budynku

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki HomeNet Technologies, ISP z Białegostoku, do nieruchomości w tym mieście położonych przy ul. Jurowieckiej na działkach nr 1181/16 i nr 1181/15, obręb 0017 Bojary.

Inwestycję budowlaną (budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usługowymi) prowadzi tam spółka Apartamenty Jagiellońskie. Na dzień wydania decyzji przez UKE, budowa nie została ukończona, a budynki nie zostały oddane do użytkowania. 

W stycznia 2022 r. operator zwrócił się do dewelopera  z wnioskiem o dostęp do nieruchomości i budynków. Do zawarcie umowy między stronami nie doszło i w marcu 2022 r. HomeNet skierował sprawę do UKE. Regulator zwrócił jednak uwagę, że ISP z Białegostoku nie uzupełnił braków formalnych (po wcześniejszym do tego wezwaniu) w zakresie przekazania dokumentów dotyczących przeprowadzenia z deweloperem negocjacji w przedmiocie umożliwienia wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków i w maju zawiadomił strony o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w części dotyczącej umożliwienia operatorowi wykonania instalacji telekomunikacyjnych.

W konsekwencji UKE uznał, że będzie rozpatrywać tylko dwie kwestie, tj. sprawę umożliwienia operatorowi  doprowadzenia własnych przyłączy światłowodowych do budynków oraz ich późniejszej eksploatacji i konserwacji, a także dostępu do nieruchomości i wznoszonych na nich budynków. W tym zakresie UKE poparł HomeNet Technologies. 

Zgodnie z projektem decyzji operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.