REKLAMA

Hor.Net Polska będzie mógł w Krakowie eksploatować instalację wspólnoty

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla firny Hor.Net Polska, ISP z Krakowa do nieruchomości i budynku położonego w Krakowie przy ul. Wrocławskie 33, którym w imieniu właściciel lokali zarządza Biuro Zarządzania Nieruchomościami „Dom Kraka” w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych

Operator od grudnia 2018 próbował negocjować z zarządcą, aby ten umożliwił mu dostępu do nieruchomości i budynku w celu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego (także do punktu styku). Chciał też wykorzystać istniejącą instalacji telekomunikacyjną w budynku, która jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wrocławska 33. Negocjacje okazały się bezowocne i sprawa trafiła do UKE.

Regulator przychylił się do argumentów Hor.Net Polska szybko ustalając, że rzeczywiście w budynku znajduje się instalacja telekomunikacyjna przystosowaną do dostarczanie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s a za jej udostępnieniem operatorowi przemawia ekonomiczna nieopłacalność wybudowania nowej sieci. Zaznaczył przy tym, że ponieważ instalacja podlega udostępnieniu przez wspólnotę, która nie jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, dlatego skorzystanie z niej przez operatora nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz wspólnoty. Tym samym ekonomicznie bardziej opłacalne jest wykorzystanie instalacji niż budowanie nowej.

Zgodnie z projektem decyzji Hor.Net Polska jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku;
  2. korzystania z punktu styku w budynku;
  3. eksploatacji instalacji, a także usuwania awarii instalacji;
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza.

Z danych UKE wynika, że na Wrocławskiej 33 w Krakowie usługi świadczą Orange i Netia wykorzystujące jednak infrastrukturę miedzianą.

REKLAMA