REKLAMA

Hor.Net Polska wykorzysta instalacje wspólnot w Krakowie

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje kilku projektów decyzji ustalających warunki dostępu dla krakowskiego ISP Hor.Net Polska, do nieruchomości i kilku budynków położonych w Krakowie przy ul. Wrocławskiej w celu świadczenia tam usług telekomunikacyjnych.

Operator rozpoczął starania w tej sprawie w kwietniu 2018 r., zwracając się z odpowiednim wnioskiem do Centrum Nowoczesnych Technologii, które było ówczesnym współwłaścicielem nieruchomości i budynku. Hor.Net Polska planował doprowadzić do budynków przyłącza  i wykorzystać znajdujące się w nich instalacje telekomunikacyjne stanowiące własność dewelopera oraz chciał korzystać z punktu styku w budynku. Negocjacje w sprawie zawarcia umowy o dostępie nie zakończyły się jednak porozumieniem i ISP skierował sprawę do UKE.

W międzyczasie inwestycja została zakończona i w poszczególnych budynkach powstały wspólnoty mieszkaniowe i to one stały się podmiotem postępowania w miejsce dewelopera. ISP jednak wcześniej zwrócił się w jednym wniosku o ustalanie warunków dostępu do wszystkich wzniesionych przez CNT budynków przy ul. Wrocławskiej 53, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E. Zmiana sytuacji właścicielskiej sprawiła, że regulator podzielił postępowania na oddzielne dla każdego budynku. Tym niemniej rozstrzygnięcia są takie same.

W trakcie postępowania UKE bowiem ustalił, że budynki zostały wyposażony w instalacje telekomunikacyjne przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, które mogą zostać wykorzystane przez operatora.

Zgodnie więc z projektami decyzji operator jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku;
  2. korzystania z punktu styku w budynku;
  3. eksploatacji instalacji, a także usuwania awarii instalacji;
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza.