REKLAMA

Hospodarske Noviny: KE wszczęła dochodzenie w sprawie umowy pomiędzy Pocztą Słowacką a Swan

Komisja Europejska (KE) rozpoczęła szczegółowe badanie umowy ramowej o współpracy pomiędzy publicznym dostawcą usług pocztowych Slovenská pošta a operatorem sieci komórkowej Swan. KE chce ocenić, czy obowiązująca w latach 2015-2021 umowa była zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa – informuje słowacki dziennik „Hospodarske noviny”.

Postępowanie to efekt skargi, jaką w grudniu 2016 r. dostała KE. Skarga dotyczyła zawartej w 2015 r. umowy ramowej między Slovenská pošta, a Swan Mobile, zgodnie z którą poczta odpłatnie sprzedawała i promowała w swych placówkach usługi operatora oraz świadczyła usługi call center na rzecz klientów Swan oraz pobierała od nich opłaty i płatności.

Skarżący twierdził, że w wyniku umowy SWAN otrzymał niezgodną z unijnymi przepisami pomoc publiczną. W szczególności twierdził, że Swan uzyskał korzyść gospodarczą, ponieważ opłata, jaką operator uiszczała na rzecz poczty za świadczenie usług, nie odpowiadała cenie rynkowej tych usług. Ponadto – jego zdaniem – operator pocztowy nie wybrał Swan na partnera w przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedurze selekcji.

Na tym etapie Komisja na podstawie wstępnej oceny ma wątpliwości, czy pierwotna umowa ramowa o współpracy była zgodna z unijnymi przepisami w zakresie pomocy publicznej – stwierdziła KE.

KE chce teraz ocenić, czy decyzje państwowej firmy o zawarciu umowy z prywatnym operatorem można przepisać Słowacji. Ponadto chce wyjaśnić, czy umowa została zawarta na warunkach, które zaakceptowałby podmiot prywatny w normalnych warunkach rynkowych oraz czy proces wyboru Swan był przejrzysty i niedyskryminujący, a także czy zastosowane kryteria były obiektywne.