REKLAMA

HTK próbuje promować POPC komiksem

Hrubieszowska Telewizja Kablowa, beneficjent trzeciego konkursu 1.1 POPC, wydała i dystrybuuje komiks [archiwum ZIP], za pomocą którego stara sie przybliżyć swój projekt mieszkańcom obszarów objętych inwestycją.

– Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma cele społeczne i to właśnie do szeroko rozumianego społeczeństwa wiedza o tym przedsięwzięciu powinna trafić. Dla nas ma to znaczenie bardzo praktyczne, bo budujemy sieć w dosyć małej społeczności. Jeśli mieszkańcy będą dobrze rozumieli, co i dla kogo budujemy, to łatwiej będzie nam zrealizować projekt – mówi Łukasz Pałucki, prokurent w HTK i współautor komiksu.

HTK chce budować przychylne nastawienie do projektu pośród mieszkańców i m.in. dzięki temu wywrzeć nacisk na władze samorządowe do jego wsparcia – przede wszystkim przez ustalenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wymiaru podatku od nieruchomości na poziomie pozostawiającym margines opłacalności.

– Pierwszy nakład komiksu to 200 zestawów po trzy strony każdy. Plakaty trafią głównie do urzędów gmin i instytucji podległych, świetlic wiejskich, gminnych domów kultury, a także na współpracujące parafie – mówi Łukasz Pałucki.

Koszt przedsięwzięcia HTK określa na „kilka tysięcy złotych”. Sfinansowane zostało ze środków własnych sieci kablowej. Warunki promocji projektu narzucone umową o dofinansowanie budowy sieci spowodowały, że komiks trudno było uznać za koszt kwalifikowalny.