REKLAMA

Hurtownik versus Detalista

Jak Nexera wyznacza nowe standardy współpracy międzyoperatorskiej

MATERIAŁ PARTNERA

Nexera buduje i zarządza infrastrukturą światłowodową na obszarach tzw. białych plam w czterech Regionach Polski. Jako operator wyłącznie hurtowy, nie posiada własnej oferty detalicznej. Sukces sprzedażowy każdego partnera, któremu udostępnia sieć szerokopasmową, wpływa na jej własny sukces. Dlatego stosowanie takich samych zasad współpracy międzyoperatorskiej, które zapewniają operatorom te same możliwości korzystania z sieci – bez względu na zasięg ich działania – jest jednym z priorytetów firmy. Po 4 latach od momentu rozpoczęcia działalności, Nexera uznawana jest za pioniera dobrych praktyk w zakresie współpracy z telekomami. Co stoi za tym sukcesem? Jakie rozwiązania sprawdzają się na rynku hurtownika?

Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu.
(źr. Nexera)

Nexera do tej pory podpisała umowy z ponad 60 operatorami detalicznymi, wśród których są zarówno duże ogólnopolskie telekomy, jak i mniejsze lokalne firmy. Część z operatorów nadal przygotowuje się do rozpoczęcia działalności na sieci Nexery, ale już dziś swoje usługi oferuje na niej 35 detalistów. Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. w zasięgu sieci Nexery znalazło się ok. 150 tys. gospodarstw domowych w ponad 1 300 miejscowościach, zlokalizowanych w 4 Regionach Polski – Świętokrzyskiem, na Kujawach z Pomorzem i Mazowszem, na Warmii i Mazurach oraz w Regionie Łódzkim.

Jak Nexera pomaga operatorom odnieść sukces?
  • Partnerstwo i równe warunki

Fundamentalnymi zasadami, na których opiera się model działania Nexery z operatorami detalicznymi są partnerstwo i równe warunki współpracy. Dotyczy to zarówno dostępu do informacji, zasad współpracy operacyjnej, jak i warunków handlowych. Na przykład w celu zachowania równoważności warunków handlowych i jednocześnie podążając za oczekiwaniami Regulatora rynku, Nexera nie stosuje opustów wolumenowych.

Każdemu operatorowi, bez względu na skalę działania i wielkość firmy, proponujemy dokładnie takie same warunki współpracy. Staramy się, by nasza oferta i sposób działania były jak najbardziej dostosowane do naszych partnerów na rynku detalicznym. Czasem jednak skorzystanie z naszej sieci wymaga od detalisty dostosowania się do określonych zasad w zakresie np. oferty własnej, połączenia sieci we wskazanym miejscu, zaakceptowania poziomu cen – takich samych dla wszystkich naszych partnerów. Model biznesowy, który przyjęliśmy pozwala nam działać według przejrzystych i niedyskryminujących zasad, a kilka lat doświadczeń we współpracy z operatorami pokazały, że kierunek działań, który obraliśmy, sprawdza się nie tylko organizacyjnie ale też komercyjnie. Nexera nie oferuje usług detalicznych, dlatego sukces każdego operatora korzystającego z naszej sieci, to również nasz sukces. Wspieranie operatorów w procesie sprzedaży i uruchamiania ich usług, przynosi nam bardzo wymierne finansowo skutki - tłumaczy Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w Nexerze.

  • Elastyczność

Nexera oferuje operatorom identyczne warunki cenowe, jednak z możliwością elastycznego wyboru opcji usługi. Oferta hurtowa zbudowana jest tak, by dopasować się do możliwie jak największej liczby wariantów ofert na rynku detalicznym. Dla usługi BSA obecnie operatorzy mają do wyboru 8 profili przepływności (od 300 do 1000 Mbps) kilka wariantów konfiguracyjnych i obsługowych oraz 2 warianty cen, w zależności od miejsca świadczenia usługi.