Hyperion przegrywa walkę o WSS

Aktualizacja 17.00

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. oficjalnie potwierdziła informację o odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu skargi MNI Centrum Usług S.A. oraz Hyperion S.A. dotyczącej odrzucenia oferty konsorcjum w postępowaniu na wybór operatora infrastruktury.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę konsorcjum MNI Centrum Usług oraz Hyperiona na decyzję zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, który nie zgodził się podpisać z konsorcjum umowy na operowanie swoją infrastrukturą - wynika z naszych informacji.

Przedmiotem sporu jest, które z dwóch ubiegających się o to konsorcjów będzie operatorem technicznym wielkopolskiej sieci regionalnej. MNI Centrum Usług wraz z Hyperionem złożyły ofertę, której całkowitą wartość (w formule oferty było kilka zmiennych) w trakcie trwania kontraktu oceniały na 33 mln zł lepszą od konkurencji w postaci konsorcjum HFC Operator i Telekomunikacji Wielkopolskiej.

Choć MNI CU/Hyperion złożyło lepszą ofertę, to WSS wysunął szereg zastrzeżeń, co do jego wiarygodności finansowej i umowy nie podpisało, ponieważ konsorcjum nie dostarczyło wymaganych dokumentów. Zwycięzcy przetargu zdecydowali się zatem na odwołanie do WSA, który jednak przychylił się dzisiaj do oceny zarządu WSS.

Zarząd regionalnej sieci szerokopasmowej może teraz zawrzeć umowę z HFC Operatorem i Telekomunikacją Wielkopolską. Wybór operatora infrastruktury oznacza, że prywatni udziałowcy WSS - sieci kablowe Inea oraz Asta-Net - będą mogły objąć i opłacić swoje udziały w spółce (60 mln zł) i tym samym zapewnić jej pełne finansowanie oraz zainkasowanie dotacji w wysokości 283 mln zł na budowę sieci.

Trzeba zauważyć, że konsorcjum HFC Operator i Telekomunikacji Wielkopolskiej jest personalnie powiązane z prezesem i współwałścicielem sieci Inea - kluczowego niebawem udziałowca WSS.