IDC: rynek infrastruktury dla prywatnych sieci LTE/5G z 35-proc. CAGR do 2026 r.

Globalne przychody ze sprzedaży infrastruktury dla prywatnych bezprzewodowych sieci LTE/5G osiągną do 2026 r. wartość 8,3 mld dol., prognozują analitycy IDC w raporcie Worldwide Private LTE/5G Infrastructure Forecast, 2022-2026. Dla porównania w 2021 roku przychody w tym segmencie rynkowym wyniosły 1,7 mld dolarów. IDC przewiduje, że w latach 2022-2026 rynek ten będzie średniorocznie rosnąć na poziomie 35,7 proc. (CAGR).

IDC definiuje prywatną infrastrukturę bezprzewodową LTE/5G jako dowolną sieć komórkową opartą na standardach 3GPP wdrożoną przez przedsiębiorstwo, która zapewnia dedykowany dostęp do zasobów prywatnych. Może obejmować dedykowane widmo, dedykowaną infrastrukturę sprzętową i programową, które mogą obsługiwać szereg zastosowań obejmujących stały dostęp bezprzewodowy, tradycyjne i ulepszone mobilne łącza szerokopasmowe, punkty końcowe/czujniki IoT oraz wysoce niezawodne aplikacje o niskich opóźnieniach.

Światowy rynek infrastruktury dla prywatnych sieci LTE/5G nadal zyskiwał na popularności przez cały 2021 r. Podczas gdy prywatne sieci LTE pozostawały głównym źródłem przychodów, marketing w zakresie prywatnych sieci 5G, edukacja, testy oraz nowe produkty i usługi dla prywatnych sieci 5G również zaczęły być dostępne na rynku. Mimo to większość projektów prywatnych sieci 5G do tej pory pozostaje w fazie testowych wdrożeń przedkomercyjnych, podkreślono w raporcie IDC. Wdrożenia prywatnych sieci LTE i rzeczywistych zastosowań prywatnych 5G w sektorze produkcyjnym, magazynowym i sektorze przemysłowym wskazują, że chociaż prywatna sieć 5G pozostaje jeszcze w powijakach, to apetyt i zainteresowanie tym, co potencjalnie może zapewnić, są  autentyczne.

Podczas gdy infrastruktura dla prywatnych sieci LTE/5G nadal cieszy się coraz większym zainteresowaniem, rzeczywistość jest taka, że sama technologia 5G nadal ewoluuje i będzie ewoluować przez kilka następnych lat. W związku z tym oczekuje się, że wiele organizacji zainwestuje w prywatne sieci 5G w nadchodzących latach, w miarę postępów w zakresie standardów 5G, ogólnej dostępności widma i gotowości urządzeń – powiedział cytowany w komunikacie Patrick Filkins, kierownik ds. badań, IoT i infrastruktury sieci telekomunikacyjnych w IDC.

Wyznaczenie dedykowanego lokalnego pasma częstotliwości z priorytetowym dostępem dla miejscowych podmiotów publicznych i prywatnych oraz zapewnienie samorządom odpowiedniego wsparcia finansowego przy budowie sieci 5G to kluczowe rozwiązania, niezbędne do sprawnego tworzenia prywatnych sieci mobilnych piątej generacji w Polsce – uważa firma IS-Wireless. Zdaniem polskiego dostawcy technologii sieciowych, inwestycje te przyczynią się do rozwiązania problemu „białych plam”, a także pomogą zrewolucjonizować przemysł i rozwinąć inteligentne miasta. To opinia formułowana przez ekspertów IS-Wireless w ramach toczących się właśnie konsultacji dotyczących budowy sieci prywatnych w Polsce, które prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Przydzielane lokalnie częstotliwości to okazja, by samorządy włączyły się w proces cyfryzacji Polski i urzeczywistniły nad Wisłą wizję Smart City lub Smart Village. Sieci prywatne pozwalają, by miasta samodzielnie wdrażały narzędzia zarządzania infrastrukturą, ruchem czy gospodarką odpadami i oferowały dostęp do publicznych e-usług na niespotykaną dotąd skalę. Aby transformacja polskich metropolii, miasteczek i wsi była możliwa konieczne jest, aby gospodarzem budowy sieci 5G na te potrzeby były lokalne samorządy, które najlepiej znają stojące przed nimi wyzwania i obszary, w których mogą wykorzystać potencjał technologii – uważa Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless.

Według prognoz analityków Abi Research, globalny rynek korporacyjnych sieci prywatnych osiągnie do 2030 r. wartość 109 mld dolarów, z tym że w swoich przewidywaniach przyjmują oni, że rynek ten oprócz infrastruktury dla sieci dostępu radiowego, wdrożeń na brzegu i w szkielecie sieci, obejmuje także przychody z usług profesjonalnych, które same wniosą 47 mld dol. (44 proc.) w 2030 r.