REKLAMA

IŁ podpisał umowę na budowę systemu informacji o PEM

Dzisiaj w Ministerstwie Cyfryzacji przedstawiciele Instytutu Łączności oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa uroczyście podpisali umowę o dofinansowanie projektu budowy systemu ewidencji i udostępniania danych o natężeniu pól elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia sieci telekomunikacyjnych.

Projekt pn. „System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (SI2PEM)” zyskał dofinansowanie w wysokości 11,241 mln zł. To całkowity koszt projektu.

Wedle założeń system

(...) zakłada gromadzenie danych o istniejących instalacjach radiowych oraz wyników pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM). Zebrane informacje zostaną udostępnione w czytelny, spójny i ujednolicony sposób za pośrednictwem ogólnodostępnej e-usługi. Oprócz prezentacji aktualnych danych w formie tabel i map interaktywnych, system umożliwi również symulację natężenia PEM w wybranym punkcie kraju. Baza danych będzie na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji przekazywanych przez operatorów telekomunikacyjnych, w tym wyników pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego przeprowadzanych w otoczeniu stacji bazowych.

Baza danych będzie uwzględniać emisje z urządzeń działających w licencjonowanych pasmach radiowych.

Budowę nowego systemu prezentacji danych o PEM w Polsce zakłada nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem jest „oswajanie” nieuzasadnionych (a coraz głośniejszych) obaw o wpływ promieniowania z urządzeń telekomunikacyjnych na zdrowie ludzkie.

Z drugiej strony projekt nowelizacji podejmuje działania, które otwierają drogę do liberalizacji bardzo ostrych w Polsce norm PEM bez czego bardzo utrudniona będzie rozbudowa i technologiczny rozwój sieci mobilnych w Polsce.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Ministerstwo Cyfryzacji przewiduje, że projekt nowelizacji wejdzie na początku kwietnia pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Instytut Łączności oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa są jednostkami nadzorowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji.

REKLAMA