REKLAMA

Inea przyznała się do samowolki we Lwówku, ale sieć FTTH może wykonać

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Inea do nieruchomości położonej w Lwówku przy Al. Emilii Sczanieckiej 62, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Poznański operator planował doprowadzić światłowodowe przyłącze telekomunikacyjne aż do punku styku w budynku oraz wykonać w nim instalację telekomunikacyjną w technologii FTTH. W sprawie tej w listopadzie 2019 r. zwrócił się do wspólnoty i wszystkich właścicieli wyodrębnianych w budynku. Ze względu na niezawarcie umowy o dostępie, Inea w styczniu 2020 r.  skierowała sprawę do UKE.

Wspólnota poinformowała UKE, że na terenie nieruchomości Inea samowolnie „naruszyła prawo własności poprzez wejście na teren nieruchomości i wykonanie robót, których efektem jest rzekome przyłącze umiejscowione w budynku”, bez: jakichkolwiek uzgodnień z  mieszkańcami czy też podstawy prawnej w postaci decyzji Prezesa UKE. Okoliczność ta została potwierdzona przez pełnomocnika operatora w rozmowie telefonicznej z pracownikiem UKE.

UKE w trakcie postępowania ustalił, że w budynku nie ma  instalacji telekomunikacyjnej przystosowanej do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wykonanej w technologii FTTH. W tej sytuacji na wspólnocie spoczywa obowiązek zapewnienia operatorowi dostępu, by mógł wykonać światłowodową instalację telekomunikacyjną.

Z danych UKE wynika, że usługi tam świadczy Orange, ale na sieci miedzianej o przepływności do 20 Mb/s.

UKE odmówił jednak Inei wydania warunków w zakresie możliwości doprowadzenia do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego. To dlatego, że operator w tym przypadku dopuścił się samowolki. UKE wyjaśnił, że jeśli przyłącze telekomunikacyjne, do wykonania którego operator potrzebował tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości (tj. umowy z wspólnotą bądź decyzji Prezesa UKE), już powstało, to w tym momencie Inea może co najwyżej wystąpić o określenie warunków dostępu do nieruchomości na potrzeby eksploatacji tego przyłącza. Takiego żądania wniosek Inei jednak nie zawierał.

Ostatecznie więc zgodnie z projektem decyzji operator jest uprawniony do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie możliwości doprowadzenia do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego.