REKLAMA

Inea wejdzie ze światłowodem do budynku w Kaliszu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Inea do nieruchomości w Kaliszu, składającej się z działki nr 37, w tym do posadowionych na niej budynków przy ul. Warszawskiej 67.

Nieruchomość oraz budynki stanowią współwłasność osób fizycznych, do których operator zwrócił się w sprawie współpracy w czerwcu 2019 r. Pismo odebrała tylko jedna ze współwłaścicielek, ale UKE ocenił, że osoba, do której skierowano wniosek była uprawniona do prowadzenia negocjacji i samodzielnego zawarcia umowy, do czego jednak nie doszło i w sierpniu 2019 r. sprawa trafiła do UKE.

We wniosku do regulatora Inea wskazywała, że zapewnienie dostępu do nieruchomości i budynków ma umożliwić wykonanie instalacji telekomunikacyjnej oraz doprowadzenie przyłączy aż do punktów styku – w całości w technologii światłowodowej.

UKE ustalił, że ww. budynkach nie ma instalacji światłowodowych, a usługi na sieci miedzianej świadczą Orange i Netia. Regulator uznał więc, że Inea nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji albowiem nie odpowiadają zapotrzebowaniu ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z projektem decyzji, Inea jest uprawniona do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.