AKCJA SPOŁECZNA

iNet Media group z FTTH w budynku w Białogardzie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla iNet Media group, ISP z Karlina w woj. zachodniopomorskim, do nieruchomości i 62 budynków w Białogardzie, którymi zarządza Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Operator zwrócił się do spółdzielni z wnioskiem o zawarcie umowy na dostęp do nieruchomości i budynków na początku 2018 r. Strony jednak nie doszły do porozumienia w tej sprawie i w grudniu 2018 r. ISP skierował sprawę do UKE.

iNet Media group żądał wydania decyzji, która pozwoli mu wykonać przyłącza i instalacje telekomunikacyjne w technologii FTTH. Jednocześnie wskazał, że spodziewa się w niej warunków takich samych, jakie zostały ustalone przez UKE w podobnej dla niego decyzji z września 2015 r.

ISP z ostatecznego rozstrzygnięcia nie może być jednak raczej zadowolony. Tylko bowiem w przypadku jednego z 62 budynków, przy ul. Władysława Sikorskiego 18/20, UKE zobowiązał spółdzielnię do zapewnienia operatorowi dostępu polegającego na umożliwieniu wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.

Regulator ustalił bowiem, że pod tamtym adresem nie znajduje się instalacja telekomunikacyjna światłowodowa przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. W pozostałych 61 budynkach znajdują się natomiast światłowodowe instalacje telekomunikacyjne spółdzielni, z których – zdaniem UKE – iNet Media group może skorzystać. Według UKE, nie ma żadnych powodów, by uznać je za niedostępne dla operatora bądź nieodpowiadające jego zapotrzebowaniu.

Zgodnie więc z projektem decyzji iNet Media group jest uprawniony do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej w jednym budynku,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji i przyłączy telekomunikacyjnych.

Jednocześnie projekt odmawia ustalenia warunków dostępu do budynków w celu wykonania instalacji telekomunikacyjnych światłowodowych w większości budynków, których dotyczy wniosek.