Infrastruktura Orange będzie zasilana energią z fotowoltaiki R.Power

Orange Polska poinformował, że od lipca 2024 r. jego infrastruktura będzie zasilana energią elektryczną z farm fotowoltaicznych firmy R.Power. Umowa zawarta z R.Power zapewni operatorowi dostawę w latach 2024-2034 ponad 600 GWh energii ze słońca, co zaspokoi w trakcie trwania kontraktu od 8 do 10 proc. rocznego zużycia Orange Polska.

To nasz kolejny krok ku zeroemisyjności i kolejna umowa zawarta w formule PPA (Power Purchase Agreement), ale pierwsza dotycząca fotowoltaiki na tak znaczącą skalę. Dzięki zabezpieczonej w ramach tej współpracy energii, również w kolejnych latach odnawialne źródła będą stanowiły co najmniej 65 proc. naszego zużycia prądu. Oznacza to, że już dziś wypełniamy nasz strategiczny cel, zakładający zaspokajanie większości naszych energetycznych potrzeb ze źródeł odnawialnych do 2025 r., nawet biorąc pod uwagę dynamicznie rosnący ruch w naszej sieci – powiedziała Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska.

Orange Polska dąży do ograniczenia emisji własnych o -65 proc. (względem 2015 r., w którym podpisano Porozumienia Paryskie) oraz zapewnienia co najmniej 60 proc. udziału energii odnawialnej w miksie do 2025 r. Do 2040 r. operator chce osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną.

Orange przypomina, że od 2020 r. podpisał szereg umów w formule PPA zapewniających energię ze źródeł odnawialnych wprost od jej producenta. W pierwszym półroczu 2023 r. z takich źródeł pochodziło blisko ¾ całkowitego zużycia energii Orange Polska. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 r., operator zredukował emisje własne o -68 proc., pomimo ośmiokrotnego wzrostu ruchu w sieci w latach 2015-2023.