Infratel wybrany na operatora ŁRST 2

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poinformował, że dokonał wyboru operatora infrastruktury dla LRST 2. Została nim firma Infratel z Łodzi, która w postępowaniu zdobyła 95 punktów. Konkurencyjną ofertę Fondlaru oceniono na 36,44 punktów.

Infratel jest już operatorem infrastruktury, która powstała w projekcie pilotażowym ŁRST oraz w pierwszym etapie budowy tej sieci. Jednak w przypadku ŁRST 2, inaczej niż w ŁRST 1 (sieć dla szpitali), operator infrastruktury będzie mógł świadczyć usługi hurtowe operatorem budującym sieci dostępowe.

Sieć budowana w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap" obejmie swym zasięgiem powiaty: opoczyński, pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski. Projekt zakłada utworzenie 550 km szkieletowej sieci światłowodowej (wraz z 5 węzłami szkieletowymi) i dystrybucyjnej (węzłów). Sieć ma być ona gotowa we wrześniu tego roku.