innogy Stoen zbuduje w Warszawie system Tetra

innogy Stoen Operator ogłosił przetarg na budowę cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego w standardzie Tetra. System trankingowy ma składać się z dwóch stacji bazowych rozlokowanych w Warszawie i połączonych siecią LAN . System ma współpracować z 10 konsolami dyspozytorskimi firmy Unify oraz z centralą VoIP. Systemy antenowe mają zostać dostarczone przez zamawiającego.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci, którzy w ostatnich 5 latach zrealizowali dostawy wraz z wdrożeniem systemu w standardzie Tetra dla klienta sektora energetycznego, o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych netto.

REKLAMA

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału należy składać do dnia 20 września br. za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Kolejnym etapem postępowania będzie aukcja elektroniczna. Głównym kryterium udzielenia zamówienia jest cena (70 proc.), a pozostałe dwa kryteria to ocena techniczna zaproponowanego rozwiązania (20 proc.) oraz doświadczenie (10 proc.).