InPhoTech z grantem na komercjalizację światłowdu do 5G

Polska firma InPhoTech została laureatem II fazy konkursu SME Instrument w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 i otrzyma grant w wysokości 2,153 mln euro, który przeznaczy m.in. na komercjalizację opracowanego przez nią innowacyjnego światłowodu wielordzeniowego. Jak twierdzi InPhoTech, może stać się on kluczowym rozwiązaniem dla powszechnego wprowadzenia sieci 5G.

SME Instrument to konkurs organizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Program ten wspiera MŚP, które charakteryzują się wysokim potencjałem do wzrostu i stawia na współpracę nauki z przemysłem. II faza SME Instrument koncentruje się na rozwoju produktu i przygotowaniu go do komercjalizacji. InPhoTech jest jedną z trzech polskich firm, które dostały takie dofinansowanie .

Do konkursu firma zgłosiła swe flagowe rozwiązanie – światłowód siedmio-rdzeniowy IPT-Core, który ma umożliwić szybkie i skuteczne przejście na sieć 5G.

– Światłowód IPT-Core posiada siedem mikrostrukturalnych rdzeni, każdy z nich jest osobnym kanałem przestrzennym. Efektem tego jest siedmiokrotne zwiększenie przepustowości sieci przy zachowaniu takiej samej przestrzeni jak przy tradycyjnych światłowodach jednordzeniowych, co daje ogromne oszczędności w instalacji – finansowe i przestrzenne. Dzięki swojej specjalnie zaprojektowanej mikrostrukturze światłowód ten jest całkowicie odporny na zakłócenia zewnętrzne, zginanie i na przesłuchy pomiędzy rdzeniami. Ponadto, zapewniamy również złącza typu Fan-In/Fan-Out, które zapewniają rozwiązanie typu plug&play i stają się integralną częścią istniejących już sieci. Obecnie nasze rozwiązanie jest pomiędzy 6 a 7 poziomem gotowości technologicznej TRL – wyjaśnia firma.

Do tej pory polskie firmy i instytucje pozyskały z Programu Horyzont 2020 479 mln euro w 1342 projektach, co daje udział w budżecie programu na poziomie 1,12 proc..