REKLAMA

Instytut Spraw Cyfrowych: wartość rynku data center w Polsce w 2028 r. sięgnie 6 mld zł

Wartość polskiego rynku centrów danych wzrośnie do 6 mld zł w najbliższych czterech latach – czytamy w raporcie „Budowanie Przyszłości Centrów Danych”, przygotowanym przez Instytut Spraw Cyfrowych i Forum Prawo dla Rozwoju. Zdaniem autorów raportu, sektor data center w Polsce przechodzi obecnie niezwykle istotne zmiany, zasilane zarówno inicjatywami rządu, jak i przedsiębiorstw, w kierunku cyfryzacji.

Raport wskazuje 6 głównych megatrendów, które będą kształtować rozwój centrów danych w Polsce w najbliższych latach. To: projektowanie centrów danych z myślą o zrównoważonym rozwoju (sustainability by design), współpraca publiczno-prywatna, trendy globalne w data center, rola odpowiedniej lokalizacji, rola funduszy stymulujących innowacje oraz projekty B+R. Raport porusza także kwestię modelu centrów danych oraz tematykę zielonych centrów przetwarzania danych.

 – Wzrost potrzeb technologicznych oraz rosnąca moc obliczeniowa są kluczowymi elementami transformacji współczesnego świata, zarówno pod względem biznesowym, społecznym, jak i kulturowym. Przeniesienie znacznej aktywności biznesowej, społecznej i kulturalnej do sieci oraz eksplozja popularności sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mają ogromny wpływ na biznes i infrastrukturę IT – mówi Kamila Pendyk, prezeska Instytutu Spraw Cyfrowych, współautorka raportu.

Prognozy wskazują, że wartość rynku centrów danych w Polsce do 2028 r. wzrośnie, osiągając prawie 6 mld zł. Średnioroczna stopa wzrostu sektora ma wynieść 7,40 proc. w latach 2022-2028, co pokazuje trwałe i dynamiczne tempo rozwoju rynku centrów danych w Polsce – wskazują autorzy opracowania. 

Obserwowane zmiany są napędzane rosnącym zapotrzebowaniem na zaawansowaną infrastrukturę cyfrową. Polska staje się areną dla rozwoju najnowszych technologii, takich jak 5G, big data, IoT i sztuczna inteligencja. Obserwujemy także, że przejście na obciążenia oparte na chmurze skutkuje zwiększonym popytem na infrastrukturę chmury i kolokacji w Polsce. Ważnym elementem tego procesu są połączenia z jednymi z kluczowych rynków centrów danych, takimi jak Niemcy, Szwecja i Dania, co umożliwia Polsce zachowanie pozycji ważnego gracza na globalnej mapie branży – zauważa Jakub Kulesza, współautor raportu, ekspert Forum Prawo dla Rozwoju.

Instytut Spraw Cyfrowych i Forum Prawo dla Rozwoju to think-tanki działające w obszarze cyfryzacji. Analiza jest efektem spotkania Forum Data Center, które odbyło się w listopadzie 2023 roku w Ministerstwie Cyfryzacji.