AKCJA SPOŁECZNA

„Internet dla każdego”, czyli polska wersja unijnego WiFi4EU

120 mln zł ze środków unijnych dostępnych w ramach programu POPC 1.1 przeznaczono na projekt „Internet dla każdego” w ramach, którego gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy publicznych hotspotów - poinformował na konferencji prasowej Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

- Nasza inicjatywa jest skierowana do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski. To przede wszystkim one borykają się z brakiem ogólnodostępnej sieci - mówił na konferencji minister Zagórski.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie bonów. Jego maksymalna kwota to 64,368 tys. zł. Jak poinformowano, środki pokryją koszty instalacji hotspotów, ale utrzymanie infrastruktury i przepustowości będzie już zadaniem gmin. Punkty z bezpłatnym WiFi mają pojawić się w parkach, na skwerach i dworcach, a także w domach kultury i bibliotekach. 

Według ministerstwa dzięki programowi każda gmina zostanie wyposażona w minimum 10 hotspotów o przepływności 30 Mb/s każdy. Ministerstwo szacuje, że powstanie ok. 19 tys. nowych darmowych hotspotów.

Zgłoszenia można wysyłać od 7 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Przychodzące wnioski będą weryfikowane na bieżąco. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku jest dostępna na stronie konkursu.

Według resortu cyfryzacji, bezpłatne publiczne hotspoty są dziś w 405 gminach w Polsce.

Przypomnijmy, że równolegle polskie gminy mogą ubiegać się w ramach WiFi4EU o unijne dofinansowanie na budowę hotspotów umożliwiających darmowy dostęp. Komisja Europejska na ten program przeznaczyła łącznie 120 mln euro. Wartość dofinansowania wynosi 15 tys. euro i jest ono udzielane w formie bonu.

Program WiFi4EU uruchomiony został w 2018 r. Prowadzony jest na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy”. Do tej pory przeprowadzono dwa nabory. W tegorocznej edycji polskie gminy zdobyły 181 bonów, a w ubiegłorocznej 130 (przy czym 17 gmin ostatecznie zrezygnowało).

Dotacje uzyskane w ramach WiFi4EU można wykorzystać na zakup sprzętu i instalację hotspotów. Koszty związane z utrzymanie hotspotu ponosić będzie samorząd. Hotspot ma zapewniać przez co najmniej trzy lata bezpłatny i pozbawiony reklam dostęp do internetu.