REKLAMA

Internet od Orange dla stacji retransmisyjnych SG

Komenda Główna Straży Granicznej zaakceptowała ofertę Orange Polska, który jako jedyny operator złożył ofertę w przetargu na zakup usługi dostępu do sieci internet dla stacji retransmisyjnych zakończonych interfejsem Fast Ethernet w lokalizacjach rozmieszczonych na terenie kraju, które nie znajdują się w obiektach Straży Granicznej. Usługa ma zapewnić transmisję danych na potrzeby przekazywania pozycji GPS radiotelefonów pomiędzy stacjami retransmisyjnymi, a Centralnym Węzłem Straży Granicznej zlokalizowanym przy ulicy 17 Stycznia 23 w Warszawie.

REKLAMA

Całkowita końcowa wartość (bez VAT) zamówienia wyniosła 657,56 tys. zł (początkowa szacunkowa wartość zamówienia bez VAT: 687 tys. zł).

Głównym kryterium przy udzielaniu zamówienia była cena (waga 60), drugim - termin uruchomienia usługi (waga 40).

REKLAMA