REKLAMA

Internet Union wyprzedził UPC we Wrocławiu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska do nieruchomości i budynków we Wrocławiu przy ul. Jana Pawła II 13a, 13b i 18 oraz ul. Wszystkich Świętych 13-23.

Kablówka rozpoczęła starania w tej sprawie w listopadzie 2017 r., zwracając się z odpowiednim wnioskiem do spółki I2 Development Przy Arsenale, która jako deweloper była właścicielem nieruchomości. Negocjacje w sprawie zawarcia umowy o dostępie nie przyniosły rezultatu. W efekcie w marcu 2018 r. UPC skierowało sprawę do UKE, żądając umożliwienia budowy punktu styku oraz instalacji w budynkach w oparciu o kable koncentryczne.

W międzyczasie inwestycja została zakończona i powstała Wspólnota Mieszkaniowa Budynku „Na Kazamatach”. Tym samym deweloper przestał być zobowiązany do udzielenia dostępu, a obowiązek ten spoczął na wspólnocie.

Wówczas okazało się, że na osiedlu jest już instalacja telekomunikacyjna, wykonana technologii HFC należąca do wrocławskiego ISP Internet Union, i że może być udostępniona UPC. UKE uznał, że spełnia ona zapotrzebowanie kablówki w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych.

UPC zatem zwróciło się do regulatora także o możliwość korzystania z punktu styku w budynku należącym do wspólnoty, jednak okazało się, że w budynku nie ma punktu styku należącego do wspólnoty. Zarówno instalacja, jak i punkt styku są bowiem własnością Internet Union. Dlatego też UKE umorzył postępowanie w zakresie umożliwienia korzystania z punktu styku.

Ostatecznie projekt decyzji uprawnia UPC do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt zakłada także odmowę uwzględnienia wniosku UPC w zakresie wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku.