REKLAMA

Inwestycje RAN z 1-proc. CAGR do 2030 roku

Pomimo obecnej niepewności rynkowej analitycy Dell'Oro Group są optymistami, jeśli chodzi o długoterminowe perspektywy wzrostu rynku RAN. W raporcie RAN 2030 Advanced Research Report prognozują, że łączne przychody ze sprzedaży rozwiązań RAN w latach 2020–2030 przekroczą poziom 400 mld dolarów.

Jednocześnie analitycy zastrzegają, że perspektywy wzrostu rynku RAN pozostają trudne. Operatorzy mogą zwiększać kapitałochłonność w perspektywie krótkoterminowej, aby wesprzeć wdrażanie nowych technologii, ale to przyspieszenie ma zwykle charakter tymczasowy, co skutkuje stosunkowo płaską linią trendu w zakresie sieci RAN.

Według Dell’Oro, potencjalne korzyści wynikające z pojawiających się nowych możliwości, w tym FWA (Fixed Wireless Access) i prywatnej sieci bezprzewodowej, odegrają kluczową rolę w kompensowaniu słabszego rozwoju mobilnego dostępu szerokopasmowego MBB (Mobile Broadband).

Po wzroście na poziomie 2 proc. CAGR w erze 4G przewiduje się, że globalne przychody z sieci RAN będą średniorocznie rosnąć w latach 2020–2030 w tempie 1 proc. CAGR. Scenariusz podstawowy opiera się na założeniu, że przychody z sieci RAN osiągnęły szczyt w 2021 r. i będą nadal wykazywać tendencję spadkową przed nabraniem dynamiki w drugiej części okresu objętego prognozą.

Według Dell’Oro, siły ekonomiczne, które kształtowały rynek radiowych sieci dostępowych (RAN) przez ostatnie 30 lat, będą miały wpływ na apetyt na ryzyko i inwestycje w RAN przez pozostałą część tej dekady. Pomimo obecnego okresu zwiększonej niepewności i zwiększonego sceptycyzmu co do perspektyw rozwoju telekomunikacji i RAN, według Dell’Oro, długoterminowa perspektywa na tym rynku pozostaje niezmieniona. Chociaż pojawią się nowe modele biznesowe i konkurenci, Dell’Oro przewiduje, że do końca tej dekady operatorzy będą odgrywać wiodącą rolę w zapewnianiu łączności.

Pozostałe wnioski w raporcie Dell’Oro:

  • wdrożenia makro sieci RAN będą dominować w pierwszej fali 6G;
  • Cloud RAN będzie od początku odgrywać wiodącą rolę w technologii 6G;
  • small cells będą stanowić ~15 proc. rynku RAN w 2030 r.