Inwestycje w sieci RAN przekroczą 200 mld dolarów

Nawet przy wyższym niż zwykle stopniu niepewności związanym obecnie z gospodarką, Dell’Oro prognozuje, że rynek radiowych sieci dostępowych RAN (ang. Radio Access Network) będzie w ciągu najbliższych trzech lat rósł w zdrowym tempie, ze średniorocznym jednocyfrowym wskaźnikiem wzrostu (CAGR). Skumulowane inwestycje w sieci RAN w okresie 2019–2024 sięgną 200 mld dolarów, prognozują analitycy.

Według Dell’Oro, główne czynniki wzrostu nie zmieniły się i obejmują:

  • szybkie przechodzenie mobilnych aplikacji szerokopasmowych w kierunku 5G NR, co skutkuje skróceniem fazy wdrażania;
  • nowe nakłady inwestycyjne związane z IoT, stałym dostępem bezprzewodowym (FWA), budynkami i bezpieczeństwem publicznym, zarówno w przypadku wdrożeń prywatnych, jak i publicznych;
  • migracja z pasywnych do zaawansowanych systemów antenowych, co powoduje przesuwanie nakładów inwestycyjnych z anten na rynek RAN.

Analitycy Dell’Oro przewidują, że standard 5G NR będzie wdrażany w szybszym tempie niż LTE i w 2021 r. zdobędzie przewagę nad LTE. Analitycy przyjęli tu 5 kluczowych założeń:

  • istnieje uzasadnienie biznesowe dla mobilnych aplikacji szerokopasmowych w średnim paśmie 5G NR;
  • środkowe częstotliwości pasma (ang. mid-band) 5G będą dostępne wcześniej niż zostały udostępnione częstotliwości dla LTE przy migracji z 3G na 4G;
  • nowe technologie dynamicznego współdzielenia widma ułatwią i przyspieszą migrację z LTE do 5G NR;
  • początkowo 5G będzie po prostu kolejnym G, ale w dłuższej perspektywie będzie znaczyć więcej niż kolejna generacja sieci komórkowej, nawet jeśli osiągnięcie pełnego potencjału 5G zajmie trochę czasu;
  • kompletne systemy 5G gotowe do obsługi nowych zastosowań będą wdrażane stopniowo.

W swojej prognozie Dell’Oro przewiduje, że segment 5G NR Massive MIMO będzie stanowić ponad połowę łącznych nakładów inwestycyjnych 5G NR.

Jednocześnie analitycy spodziewają się, że globalne dostawy stacji bazowych makro (BTS – macro base stations) pozostaną na wysokim poziomie w latach 2020-2022, co daje podstawę dla optymistycznej prognozy dotyczącej rozwoju 5G.

Dell’Oro podtrzymuje swoje przewidywania odnośnie dobrych perspektyw dla rozwoju segmentu tzw. małych komórek (ang. small cells). Nielicencjonowane systemy WiFi będą współistnieć z technologiami komórkowymi. W przypadku wdrożeń w wyższym mid-band operatorzy będą musieli szybko przyspieszyć wdrożenie w pomieszczeniach, podczas gdy faza mikro adaptacji poniżej 6 GHz będzie przebiegać stopniowo.

Dell’Oro przewiduje, że inwestycje w sieci FWA RAN, w tym sieci komórkowe i dedykowane sieci stacjonarne, będą zwiększały swój udział w całym CAPEX RAN w ciągu następnych pięciu lat.