REKLAMA

iqWAN: nowy model wdrażania usług sieciowych

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rynek telekomunikacyjny w Polsce i na świecie przygląda się uważnie rozwojowi technologii 5G, jednak równolegle toczy się równie ciekawa rewolucja na rynku usług budowy sieci rozległych. Zarezerwowany do tej pory dla technologii MPLS rynek przechodzi transformację podobną do tej, jaką była migracja z technologii Frame Relay na MPLS. Coraz większa liczba firm – szukających nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim elastyczności prowadzenia działalności biznesowej – wybiera do budowy sieci rozległych technologię SD-WAN (ang. Software Defined Wide Area Network). Trend ten jest szczególnie zauważalny w Stanach Zjednoczonych jednakże Europa też zaczyna coraz częściej sięgać po tę technologię.

(źr. Chroma Stock)

Globalne przychody ze sprzedaży infrastruktury SD-WAN będą w latach 2018-2023 średniorocznie rosnąć na poziomie ponad 30 proc. (wskaźnik CAGR), by za cztery lata osiągnąć wartość 5,25 mld dolarów – szacują analitycy firmy IDC. – W samym 2018 roku przychody z infrastruktury SD-WAN wrosły o prawie 65 proc., osiągając wartość 1,37 mld dolarów.

Zmiany te zamierza wykorzystać Marcin Kubit w budowanym wspólnie z innymi menedżerami projekcie iqWAN.

Marcin Kubit od wielu lat zaangażowany jest w rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, realizując wiele projektów z zakresu sieci, data center i cloud computingu. Specjalizuje się w działaniach na rynku klienta korporacyjnego. Przez wiele lat współtworzył sukcesy rynkowe operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług data center by od kilku lat prowadzić własną działalność doradczą, angażując się w projekty związane z infrastrukturą światłowodową, FTTH, rozwojem usług data center. W między czasie współtworzył kilka ciekawych start-upów związanych z drukiem 3D czy też produkcją filmową. Teraz poszukuje partnerów do nowego projektu.

Po ponad 12 miesiącach prac przygotowawczych polegających na:

  • przetestowaniu dostępnych technologii,
  • wyborze dostawcy platformy SD-WAN,
  • zbudowaniu relacji biznesowych z potencjalnymi klientami i parterami,
  • zbudowaniu portfela produktów na podstawie konsultacjami z klientami i firmami technologicznymi,
  • przygotowaniu infrastruktury teletechnicznej

projekt wymaga kolejnej fazy finansowania.

W związku z powyższym, zapraszamy podmioty zainteresowane zmianą polskiego rynku telekomunikacyjnego do rozważenia inwestycji kapitałowej w projekt iqWAN.

Poniżej główne informacje na temat projektu:

1) SD_WAN – to nie tylko oszczędności związane z użytkowaniem sieci, ale przede wszystkim zwiększenie elastyczności rozwiązania, większe bezpieczeństwo, szybkość wdrożenia i integracja z rozwiązaniami w chmurze,

2) 5,25 mld USD – wartość rynku SD_WAN szacowana przez IDC na rok 2022,

3) 5 mln PLN – wielkość inwestycji kapitałowej niezbędnej do sfinansowania działalności przez okres 30 miesięcy,

4) 35 mln PLN – przychody iqWAN po 5 latach działalności,

5) 3,4 mln PLN – wartość wskaźnika EBITDA po 5 latach działalności,

6) 64 proc. – szacowany poziom Internal Rate of Return (IRR) po 5 latach inwestycji,

7) 122 – liczba klientów pozyskanych w ciągu 5 lat działalności,

8) 4 330 – liczba lokalizacji podłączonych do rozwiązania iqWAN,

9) CISCO – partner technologiczny projektu, na bazie którego rozwiązań zbudowane będzie środowisko iqWAN,

10) cloudiqWAN integruje rozwiązania sieci rozległej z zasobami w chmurze prywatnej i publicznej,

11) wysoki poziom bezpieczeństwa – platforma iqWAN rozmieszczona będzie w 2 geograficznie oddalonych centrach danych (Warszawa, Kraków) w celu zapewnienia najwyższej dostępności usług, a wszystkie kluczowe elementy systemu centralnego działają w strukturze N+1.

Według Marcina Kubita, zmiana technologiczna nie tylko powoduje wprowadzenie nowych funkcjonalności, ale daje także szanse na zmianę modelu biznesowego i wejście nowych graczy na rynek.