REKLAMA

ISP będą mogły się ubiegać o kredyty z linii gwarancyjnej de minimis?

Związek Banków Polskich będzie wnioskować, żeby kredyty z linii gwarancyjnej de minimis były poszerzone o przedsięwzięcia z branży telekomunikacyjnej – poinformowali podczas konferencji KIKE Mieczysław Groszek, wiceprezes ZBP,  

Podkreśli on, że linia ta nie jest niczym nowym, a chodzi o jej rozszerzenie, bo banki dotychczas z nieufnością podchodziły od inwestycji telekomunikacyjnych ISP, a zgodnie z ministerialna interpretacją nie mogły robić np. zabezpieczeń na unijnych dotacjach.

Linia de minimis to  kredyty, których banki komercyjne udzielają na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis. Korzystać z nich mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Udzielając kredytu bank dokuje  oceny zdolności kredytowej firmy, a gwarancja BGK de minimis to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego i inwestycyjnego. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spłaci kredytu w wyznaczonym terminie, wówczas BGK dokona z gwarancji spłaty części kredytu.

Standardowo takie pożyczki  udzielane na są na okres nie dłuższy niż 24 miesiące w przypadku kredytów obrotowych i  96 miesięcy dla  kredytów inwestycyjnych. Maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji, udzielonych jednemu klientowi nie może przekroczyć 3,5 mln zł.

REKLAMA