REKLAMA

ISP z Białegostoku będzie konkurował z kablówką spółdzielni w Szepietowie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Podlaskiej Sieci Internetowej (PSI) do nieruchomości położonych w Szepietowie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3a, 3b, 3c, 3d, w tym do posadowionych na nieruchomościach budynków.

Budynkami zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szepietowie, do której operator zwrócił się o zawarcie umowy o dostęp do budynków w celu realizacji insestcyji telekomunikacyjnej. Do porozumienia nie doszło i w maju 2020 r. PSI skierowała sprawę do UKE. We wniosku operator zwrócił się do regulatora „o wydanie decyzji umożliwiającej wykonanie przyłącza światłowodem do nieruchomości oraz wykonania instalacji światłowodowej wewnątrzbudynkowej”.

Spółdzielnia odpowiedziała UKE, że jest zainteresowana zapewnieniem telekomunikacji mieszkańcom budynków przez operatora, jednak „nie było żadnych prób podjęcia rozmów w celu uzgodnienia warunków dostępu do jej budynków”.

UKE zażądał wyjaśnień od PSI. Operator argumentował, że konieczne jest wydanie decyzji przez regulatora, ponieważ strony nie mogą dojść do porozumienia, a polubowne załatwienie sporu na dogodnych dla stron warunkach nie powiodło się.

Urząd uznał rację białostockiego ISP. Tym bardziej, że jak się okazało w budynkach nie ma światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych, z których PSI mogłaby skorzystać. Jest tam tylko sieć, miedziana pozwalająca na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, których właścicielem jest spółdzielnia. Ze sprawozdania finansowego spółdzielni w Szepietowie wynika, że w 2019 r. jej przychody ze sprzedaży usług telewizji kablowej wyniosły blisko 60 tys. zł.

Regulator ocenił, że choć instalacje spółdzielni są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, to nie odpowiadają zapotrzebowaniu ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie więc z projektem decyzji operator jest uprawniony do:

  1. wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.