IT Service 24 będzie mógł mieć sieć w prestiżowym biurowcu w Stalowej Woli

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy IT Service 24, ISP z Grębowa do nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Floriańskiej 1, w tym do posadowionego lub wznoszonego na niej budynku pod nazwą Biurowiec Urbi Ferro, w celu zapewnienia w nim usług telekomunikacyjnych.

Inwestycję polegającą na wybudowaniu budynku biurowo-usługowego prowadzi spółka Fabryka – Urbi Ferro ze Stalowej Woli. Budowa nie została ukończona, a budynek nie został oddany do użytkowania. Biurowiec w Stalowej Woli powstaje w ramach Programu Fabryka, realizowanego przez spółkę Operator ARP, należącą do grupy Agencji Rozwoju Przemysłu. Inwestycja mieścić się będzie w centralnej części miasta, w rejonie ulic Okulickiego i Floriańskiej. Na parterze będą mieścić się lokale usługowe z przeznaczeniem na sklepy czy restauracje. Na dwóch piętrach znajdować się będą przestrzenie biurowe. W ramach inwestycji powstanie wewnętrzne patio obsadzone drzewami. Dodatkowo przewidziano 133 miejsca parkingowe w garażu podziemnym i na zewnątrz wraz ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych.

IT Service 24 w październiku 2022 r. zwrócił się do spółki Operator ARP z Warszawy z wnioskiem o dostęp do nieruchomości i budynku załączając do wniosku projekt umowy. ARP przekazała go inwestorowi.  Ten w listopadzie  2022 r. wskazał, że właścicielem przyłącza jest Multimedia Polska.

Strony nie  doszły do porozumienia i w grudniu 2022 r. sprawa trafiła do UKE. Podkarpacki ISP wnioskował o:

 • zapewnienie możliwości wykorzystywania instalacji telekomunikacyjnej budynku, która jest lub zostanie zrealizowana na terenie nieruchomości i budynku i stanowi lub stanowić będzie własność inwestora  lub element nieruchomości/budynku,
 • umożliwienie doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku w budynku,
 • umożliwienie wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
 • umożliwienie utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku i instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
 • umożliwienie korzystania z punktu styku w budynku,
 • umożliwienie wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu do nieruchomości.

Inwestor wyjaśnił. że jedynym podmiotem uprawnionym do udostępnienia nieruchomości jest i był właściciel tj. spółka Fabryka Urbi - Ferro ze w Stalowej Woli. Dodał, że „obecnie kanalizacja teletechniczna i przyłącz telekomunikacyjny do obiektu jest już wybudowany, a jego inwestorem i właścicielem jest Multimedia Polska. Sieć pionową również stanowić będzie zakres po stronie Multimedia Polska, która będzie jej inwestorem i właścicielem. Urbi Ferro nie jest właścicielem tej części i nie jest uprawniona do zarządzania tą infrastrukturą. Po stronie Urbi Ferro będzie wybudowanie sieci poziomej, która stanowić będzie jej własność.

UKE poparł wniosek IT Service 24, bowiem na etapie budowy wszyscy zainteresowani operatorzy mogą na swój koszt wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną i powinni mieć zapewniony dostęp do będących w trakcie budowy budynków.

Zgodnie z projektem decyzji IT Service 24 jest uprawniony do:

 1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
 2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii światłowodowej,
 3. korzystania z punktu styku w budynku,
 4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza i instalacji telekomunikacyjnej budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 5. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-4.