REKLAMA

Izby polecają ministrowi cyfryzacji problemy telekomunikacji

W piątek izby branżowe, zrzeszające podmioty z branży telekomunikacyjnej, przedstawiły nowemu ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu podstawowe postulaty dotyczące rynku. Postulaty te mają raczej ogólny i charakter i są dobrze znane z dotychczasowym dyskusji w branży:

 • odblokowanie środków finansowych z programów KPO i FERC wraz z zagwarantowaniem ich wypłaty przedsiębiorcom,
 • wdrożenie pakietu zmian poprawiających warunki prowadzenia inwestycji,
 • poprawę przejrzystości procesu stanowienia prawa,
 • dokończenie implementacji Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (bez wprowadzania obowiązków wykraczających poza dyrektywę),
 • ułatwienie Prezesowi UKE uruchomienia instrumentu tzw. umowy inwestycyjnej przewidzianego w art. 139a Prawa telekomunikacyjnego,
 • terminowe wdrożenia regulacji dotyczących krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • ograniczenia nakładania kolejnych obowiązków publicznych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • przeprowadzenia realnej analizy i konsultowania z rynkiem stanowiska Polski wobec projektowanych, nowych rozwiązań unijnych, takich jak Gigabit Infrastructure Act oraz zapowiadany przez Komisję Europejską Digital Networks Act,
 • racjonalizacji kosztów utrzymania infrastruktury na obszarach o wysokich kosztach inwestycji i utrzymania, poprzez efektywne obniżenie lub zniesienie obciążeń przedsiębiorców na rzecz instytucji publicznych (w tym pas drogowy, drogi niepubliczne, tereny publiczne, podatek od nieruchomości, dostęp do publicznej infrastruktury technicznej),
 • intensyfikacji działań zmierzających do szerszego wykorzystania usług telekomunikacyjnych w społeczeństwie,
 • możliwość publicznego finansowania usług na białych obszarach i dalszą cyfryzację usług administracji publicznej,
 • intensyfikacji działań edukacyjnych i informacyjnych, zmierzających do przeciwdziałania dezinformacji dotyczącej infrastruktury sieci mobilnych,
 • zwiększenia transparentności i przewidywalności w zakresie polityki konsumenckiej i ochrony konsumentów w sektorze telekomunikacyjnym.

Pod apelem podpisały się:

 • Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,
 • Polska Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
 • Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej,
 • Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom,
 • Fundacja Open Allies.