REKLAMA

Izwiestija: do 2035 r. cała Rosja zostanie pokryta ultraszybkim internetem

Do 2035 r. 98 proc. rosyjskich użytkowników stacjonarnego dostępu do internetu w Rosji będzie miało dostęp do łączy nie wolniejszych niż 1 Gb/s, zaś 50 proc. do łącza 10 Gb/s – informuje rosyjski dziennik „Izwiestija” powołując się na zapisy projektu rozwoju branży telekomunikacyjnej na lata 2024-2035.

Jak informuje gazeta, projekt przygotowuje Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Federacji Rosyjskiej wraz z branżą telekomunikacyjną, a za projekt odpowiada wicepremier Dymitrij Czernyszenko. W czerwcu projekt ma zostać przedstawiony premierowi Rosji, a potem – po ewentualnych poprawkach – trafi do prezydenta.

Projekt dokumentu zakłada, że do 2030 r. dostęp do łączy 1 Gb/s będą miały prawie wszystkie gospodarstwa domowe i obiekty o znaczeniu społecznym w miejscowościach liczących co najmniej 10 tys. mieszkańców. Zgodnie z przewidywaniami twórców strategii, na przełomie tej i następnej dekady 80 proc. odbiorców telewizji i radia będzie korzystało z krajowych platform treści wideo, na których będzie można oglądać telewizję w lepszych jakości niż pozwala obecnie naziemna telewizja cyfrowa, a także korzystać z różnych usług dodatkowych, np. wideo na żądanie.

Jak zauważa gazeta, w projekcie nie ma szacunków kosztów niezbędnych inwestycji. Cytowani eksperci mówią o setkach miliardów rubli (1 dolar to ok. 80 rubli). „Izwiestija” sygnalizuje, że operatorom mogą zostać przyznane ulgi na pokrycie kosztów. – Na przykład projekt strategii rozwoju łączności w Federacji Rosyjskiej przewiduje obniżenie stawki VAT dla dostawców o połowę do 10 proc., a składek ubezpieczeniowych do 7,6 proc., analogicznie jak w przypadku firm informatycznych – pisze gazeta.

Według rankingu firmy Ookla, mediana przepływności łączy stacjonarnych w Rosji w kwietniu br. wynosiła 79,44 Mb/s, co dawało temu krajowi 55 pozycję na świecie (Polska z medianą na poziomie 107,26 Mb/s była 31.). Według cytowanych przez gazetę ekspertów, 54 proc. użytkowników stacjonarnych łączy szerokopasmowych ma łącza o przepływności powyżej 100 Mb/s, a 8 proc. poniżej 10 Mb/s. Do szybkiego stacjonarne łącza ma dostęp 62 proc. gospodarstw domowych w Rosji.