REKLAMA

Jak oceniać jakość sieci komórkowych?

REKLAMA

Ocena jakości usług oferowanych w sieciach komórkowych oraz ich wydajności od dawna jest przedmiotem zainteresowania uczestników rynku telekomunikacyjnego. Wśród nich szczególnie operatorzy sieci i organy regulacyjne, jak również media branżowe i producenci rozwiązań do pomiarów i badania jakości usług. Do grona tych ostatnich należą np. niemiecki Rohde&Schwarz przodujący na światowym rynku rozwiązań pomiarowych i testowych, a także polska firma Systemics-PAB oferująca niezależne usługi pomiarowe i badawcze. Obie firmy współpracują w obszarze opracowywania najlepszych metod pomiarowych i algorytmów oceny jakości usług w sieciach komórkowych.

Mobilne testy jakości sieci komórkowych.
(źr. Systemics/Rohde&Schwarz)

Są również aktywne w ramach prac organizacji ETSI gdzie tworzone są raporty techniczne opisujące i rekomendujące najlepsze praktyki w tej dziedzinie, przełamując dotychczasową niemożność spójnego porównania usług i sieci operatorów z powodu braku jednolitych metod pomiarowych. Raport końcowy z tych prac, TR103559: Best practices for robust network QoS benchmark testing and scoring”, został opublikowany w sierpniu 2019 roku. Wraz z ogólnymi zasadami prowadzenia kampanii testowych, obejmuje on bazowe usługi, pomiary i KPI oraz zawiera szczegółowe opisy poszczególnych mierzonych wartości, a także algorytm ich przeliczania w celu uzyskania ogólnego wyniku wydajności sieci. Raport jest wynikiem wspólnych wysiłków operatorów sieci, producentów infrastruktury, producentów sprzętu pomiarowego, dostawców usług pomiarów i oceny jakości usług telekomunikacyjnych. W jego opracowaniu brali też udział przedstawiciele Rohde&Schwarz oraz Systemics-PAB.

Postrzeganie przez użytkowników jako skala ocen

Użytkownicy sieci komórkowych postrzegają obecnie smartfony jako podstawowe środki dostępu do usług cyfrowych i wszelkiego rodzaju aplikacji. Przyczynił się do tego szybki wzrost przepustowości sieci komórkowych, w których dominują usługi i aplikacje wykorzystujące transmisję danych. Profile użycia i wymagania dotyczące zadowalającej jakości usług różnią się znacznie w zależności od aplikacji czy też usługi. Użytkownicy mają też inne oczekiwania jakościowe w przypadku przesyłania zdjęcia do sieci społecznościowej niż w przypadku oglądania meczu piłkarskiego na żywo.

Pomimo dużej przepustowości, współczesne sieci wciąż nie są doskonałym medium transportowym. Zdarzają się zakłócenia lub trudności z zapewnieniem wymaganej przez aplikację przepustowości danych lub ciągłością tej jakości. Czas transmisji prowadzi również do przesunięcia czasowego pomiędzy wysyłaniem i odbieraniem danych. Wiele aplikacji dostosowuje się do zmieniających się parametrów kanału transmisyjnego i próbuje zminimalizować negatywny wpływ sieci na postrzeganą jakość, na przykład poprzez tymczasowe zmiany rozdzielczości obrazów lub buforowanie w celu zniwelowania przerw w transmisji.

Ocena jakości usług

Operatorzy sieci są zatem żywotnie zainteresowani posiadaniem wiedzy na temat oceny wydajności swoich sieci z perspektywy użytkownika i ustaleniem, w jaki sposób mogą ją poprawić w najbardziej efektywny sposób.