AKCJA SPOŁECZNA

Jak UKE kontroluje projekty POPC?

W 2018 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał 75 kontroli projektów 1.1 POPC z pierwszego naboru.

W tym roku plan urzędu zakłada 96 takich wizytacji obejmujących inwestycje z pierwszego i drugiego naboru 1.1 POPC, z czego 76 już miało miejsce. Zdecydowanie najchętniej kontrolerzy z UKE przyglądają się projektom w Wielkopolsce i na Podkarpaciu.

W trakcie kontroli sprawdzają wnikliwie dokumenty związane z projektami, takie jak zgody na zajęcie pasa drogowego czy właścicieli gruntów, a także dokumentację powykonawczą zawierającą protokoły testów odbiorczych. Próbują też wychwycić ewentualne rozbieżności pomiędzy umową o dofinansowanie a wybudowaną siecią. Jeżeli takie zmiany nastąpiły, operator musi przedstawić zgłoszenia do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o wprowadzanych w projekcie zmianach oraz zgody tej instytucji na te korekty.