REKLAMA

Jak UKE w 2020 r. uwalniał pasma dla 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej w ubiegłym roku  kontynuował prace zmierzające do zwolnienia pasma 3,4- 3,7 GHz na potrzeby 5G.

W przypadku 3,5 GHz  regulator  wszczął 13 postępowań administracyjnych związanych z cofnięciem oraz stwierdzeniem wygaśnięcia rezerwacji częstotliwości lub pozwoleń radiowych.W ramach podjętych działań:

  • 2 postępowania stały się bezprzedmiotowe (w trakcie postępowania operator uiścił zaległe opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami),
  • 2 postępowania zakończyły się wydaniem decyzji cofającej rezerwację częstotliwości (z uwagi na zaległości w opłatach za prawo do dysponowania częstotliwościami),
  • 8 postępowań zakończyło się wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie rezerwacji (na wniosek strony),
  • 1 postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji cofającej pozwolenie radiowe (z uwagi na zaległości w opłatach za prawo do dysponowania częstotliwościami).

Ponadto  UKE w paśmie 3,5 GHz wydał 4 decyzje stwierdzające brak możliwości dokonania rezerwacji na kolejny okres. W ramach prowadzonych postępowań wydano również 2 zmiany rezerwacji częstotliwości (zmniejszenie zasobów częstotliwości objętych decyzją).

W efekcie na dzień 1 stycznia 2021 r. w paśmie 3,5 GHz obowiązywały 23 decyzje w sprawie rezerwacji częstotliwości i 99 decyzji w sprawie pozwoleń radiowych, co oznacza, że w stosunku do roku 2019 liczba obowiązujących rezerwacji zmniejszyła się o 14, a liczba pozwoleń radiowych o 32.

Jeśli chodzi o pasmo 3,7 GHz UKE kontynuował rozpoczęte w 2018 r. działania związane z udostępnieniem tego zakresu częstotliwości dla 5G.

W ramach prowadzonych w 2020 r. postępowań administracyjnych cofnięto rezerwacje regionalne z zakresów 3657-3699 MHz oraz 3757-3799 MHz na obszarze:

  • 14.3 (77 gmin),
  • 16.1 (71 gmin).

W ramach wszczętych w 2020 r. postępowań administracyjnych zwolniono łącznie 148 gmin.

Z końcem 2020 r. wygasły rezerwacje częstotliwości z zakresu:

  1. 3643-3657 MHz oraz 3743-3757 MHz udzielone Netii (2 rezerwacje ogólnopolskie),
  2. 3629-3643 MHz oraz 3729-3743 MHz udzielona firmie Inea (1 rezerwacja obejmująca 226 gmin na obszarze województwa wielkopolskiego),
  3. 3629-3643 MHz oraz 3729-3743 MHz udzielone miastu Żywiec (1 rezerwacja obejmująca 1 gminę na obszarze województwa śląskiego),
  4. 3629-3643 MHz oraz 3729-3743 MHz udzielone firmie Telbeskid (1 rezerwacja obejmująca 6 gmin na obszarze województwa małopolskiego).

W efekcie na dzień 1 stycznia 2021 r. w paśmie 3,7 GHz obowiązywało 21 decyzji w sprawie regionalnych rezerwacji częstotliwości z zakresów 3657-3699 MHz oraz 3757-3799 MHz (łącznie 522 gminy objęte rezerwacjami najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.).

Jeśli natomiast chodzi o  pasmo  26 GHz na dzień 1 stycznia 2021 r. obowiązywało 5 decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości i 198 decyzji w sprawie pozwoleń radiowych, co oznacza, że w stosunku do  2019 r. liczba obowiązujących rezerwacji zmniejszyła się o 2, a liczba pozwoleń radiowych o 232.