Jakich pracowników poszukują firmy telekomunikacyjne?

52 proc.pracodawców z branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa  dostrzega trudność w zatrzymaniu specjalistów przed przejściem do firm zagranicznych, 47 proc.  zwraca uwagę na problem znalezienia nowych pracowników na stanowiska IT,  a 46 proc.  widzi problem ze znalezieniem specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa  – wynika z badania przeprowadzonego przez PARP w ramach drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. 

Badania prowadzone było w lutym-marcu tego roku.  Wynika z  nich m.in., że 17 proc. firm z branży w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie poszukiwało nowych osób do pracy. Odsetek przedsiębiorców poszukujących pracowników rośnie wraz z wielkością firmy. Najczęściej poszukiwani byli:

 • Developer/ programista 22 proc.
 • Inżynier (niezależnie od specjalizacji) 22 proc.
 • Architekt systemów 13 proc.
 • Dyrektor handlowy 13 proc.
 • Kierownik projektu 10 proc.

59 proc.  pracodawców z sektorów telekomunikacji i cyberbezpieczenstwa ocenia, że kompetencje ich pracowników są w pełni zadawalające, a 38 proc.  pracodawców dostrzega potrzebę ich rozwoju.

Procentowo największy udział kompetencji trudno dostępnych odnotowano na stanowisku: architekta systemów i quality assurance w sektorze telekomunikacji oraz pen-testera i eksperta ds. bezpieczeństwa w sektorze cyberbezpieczeństwa. 

W badaniu PAP pytał też o planowane przez przedsiębiorstwa zmiany w ciągu 3 lat następujących po badaniu. Co wynika z odpowiedzi respondentów?

 • 64 proc.  podwyższy cenę usług
 • 47 proc.  zwiększy nakłady na innowacyjność w firmie
 • 42 proc. zainwestuje lub zwiększy nakłady inwestycyjne w nowe technologie (uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja) i nowe oprogramowanie
 • 39 proc.  stworzy nowe usługi/produkty
 • 38 proc. zainwestuje lub zwiększy inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników (szkolenia, kursy)
 • 36 proc. zautomatyzuje wybrane procesy w firmie
 • 32 proc. rozpocznie lub zintensyfikuje prace B+R w firmie samodzielnie lub we współpracy z jednostkami
 • naukowymi
 • 29 proc. zaangażuje firmę lub zwiększy zaangażowanie firmy we współpracę ze szkołami bądź uczelniami w celu wykształcenia i zdobycia przyszłych pracowników.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Jednym z celów projektu było opracowanie bilansu kompetencji, czyli oceny kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach z perspektywy pracodawców i pracowników.