REKLAMA

Jambox: sprzedaż napędzana opcjami na akcje SGT

SGT, dostawca usługi TV Jambox, zaproponował klientom program motywacyjny. W zamian za lojalną współpracę będą mogli objąć akcje spółki.

W ciągu trzech lat umowy przyznawane im będą opcje na akcje, które będzie można objąć w czwartym roku programu. Cena zakupu tych walorów wyniesie 1 zł. Akcje do objęcia za opcje będą pochodzić z puli już wyemitowanych papierów, które spółka odkupiła od niektórych udziałowców, przeznaczając na to m.in. część zeszłorocznego zysku.

Opcję będzie mógł otrzymać operator, który wykaże wzrost bazy użytkowników Jambox o co najmniej 12 abonentów kwartalnie.

Jak podaje spółka, „system powstał z myślą o współpracujących z firmą operatorach, którzy cenią sobie długofalową, stabilną kooperację z jednym podmiotem, a jednocześnie aktywnie się w nią angażują”. Do programu opcyjnego zachęca partnerów wizją wpływu na działanie spółki i udziałami w jej zyskach.

W 2014 r. SGT miało prawie 11,5 mln zł przychodów, prawie 1,5 mln zł zysku operacyjnego i ponad 1,2 mln zł zysku netto. Dominującą pozycję w SGT ma grupa 3S. SGT ma łącznie 30 udziałowców, z których 20, to niezależni ISP.

Grono dystrybutorów usługi Jambox zaś, to 250 podmiotów. Jak podaje spółka, liczba klientów końcowych telewizji Jambox sięgnęła w tym miesiącu 30 tys. SGT szacuje potencjał wzrostu na 10 tys. klientów rocznie.