Janusz Kosiński zmniejsza udziały w Inea/Fiberhost

W maju bieżącego roku polska spółka Lagris miała jeszcze 5 000 udziałów w Odin Holdings S.à r.l. – podmiocie prawa luksemburskiego, wehikule finansowym, który jest 100-proc. właścicielem Inea oraz Fiberhost.

Lagris jest zaś podmiotem kontrolowanym przez Janusza Kosińskiego, jednego z założycieli sieci kablowej Inea, który w latach 2013-2017 sprzedał kontrolny pakiet akcji w tej spółce, ale nadal zasiada w radzie nadzorczej zarówno Inea, jak i Fiberhostu.

Z akt luksemburskiego Registre de Commerce et des Sociétés wynika, że od 2018 r. Lagris zmniejszył stan posiadania z 13 460 udziałów do 5 000 udziałów w roku bieżącym. O tyle samo zwiększyły się udziały drugiego udziałowca Odin Holdings S.à r.l. – MEIF 5 OdinHoldings S.à r.l., kontrolowanego przez fundusz Macquarie.

Warto zaznaczyć, że pierwotnie obaj udziałowcy Odin Holdings S.à r.l. dysponowali udziałami różnych serii, co może oznaczać różne prawa z tych udziałów.

Można także dodać, że Inea jest w procesie sprzedaży i szuka nowego inwestora. Operator świadczy usługi z wykorzystaniem sieci Fiberhostu.