REKLAMA

Japonia dołącza do wyścigu 6G

NTT Docomo, największy w Japonii operator komórkowy ogłosił, że w 2030 r. chce uruchomić komercyjną sieć 6G. Z kolei media poinformowały, że rząd Japonii w najbliższych miesiącach planuje opracowanie kompleksowej strategii dotyczącej przyszłych sieci 6G.

W opublikowanej 24 stycznia białej księdze operator przedstawił swoje poglądy na temat ewolucji technologii 5G i komunikacji 6G, zauważając, że systemy komunikacji komórkowej zazwyczaj ewoluują w kierunku następnej generacji w okresie około dziesięciu lat.

W dokumencie podsumowano związane z tym koncepcje techniczne oraz oczekiwane różnorodne przypadki wykorzystania ewoluujących technologii 5G i 6G, a także elementy składowe tej technologii i cele w zakresie skuteczności działania.

Z klei rząd Japonii poza zamiarem stworzenia strategii 5G chce również powołać panel złożony z przedstawiciele biznesu i świata nauki. Pierwsze spotkanie planowane jest w przyszłym tygodniu. Maja na nim być omówiony przewidywany rozwój technologiczny oraz potencjalne metody wdrażania sieci kolejnych generacji. Na kolejnych spotkaniach swoje wizje 6G mają przedstawić przedstawiciele biznesu, w tym z takich firm, jak Toshiba i NTT Docomo.

NTT Docomo, które przygotowania do wdrożenia sieci 5G rozpoczęło w 2010 r. (komercyjna sieć ma ruszyć wiosną br.), ogłaszając plany dotyczące 6G  oświadczyło, że będzie promować współpracę pomiędzy rządem, przemysłem i środowiskiem akademickim, a także różnymi zainteresowanymi stronami. Operator zamierza kontynuować badania i rozwijać nowe technologie telekomunikacyjne.

Japonia, której rząd w ub.r. zapowiedział, że na wsparcie dotyczącego 6G R&D sektora prywatnego zamierza przeznaczyć 220 bln jenów (ok. 2 mld dolarów), nie jest pierwszym krajem, który ogłosił rozpoczęcie prac nad technologią kolejnej generacji. Wcześniej zrobiły to Finlandia oraz Chiny. W tym drugim kraju o rozpoczęciu prac poinformowano w listopadzie 2019 r. w kilka dni po komercyjnym starcie sieci 5G.