Jarosław Grzesiak będzie sprawował nadzór właścicielski w grupie Solorza

Cyfrowy Polsat poinformował, że Jarosław Grzesiak, będący od 1991 r. pierwszym polskim prawnikiem biura Greenberg Traurig, a od 1999 r. jego partnerem zarządzającym, dołączy do Zygmunta Solorza, wieloletniego klienta kancelarii. Mecenas Grzesiak będzie odpowiedzialny m.in. za kwestie związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Zygmunta Solorza nad jego grupą kapitałową. Spółka nie podaje, jaką dokładnie funkcję będzie pełnił w grupie prawnik.

– Sam Jarosław Grzesiak, jak i kancelaria Greenberg Traurig towarzyszą mi od wielu lat, doradzając zarówno mi, jak i spółkom z mojej grupy w wielu inwestycjach i transakcjach. Jarosław zna bardzo dobrze moją grupę i cieszę się, że zgodził się dołączyć do mnie i będzie ze mną bezpośrednio współpracował, zajmując się między innymi kwestiami związanymi z obszarem nadzoru właścicielskiego – powiedział Zygmunt Solorz.

Kancelaria Greenberg Traurig brała m.in. udział w wejściu Cyfrowego Polsatu i ZE PAK na GPW w Warszawie, w transakcji nabycia Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat, zakupu Polkomtelu – operatora sieci Plus, a także Netii, Eleven Sports, kanałów telewizyjnych od ZPR, akcji Asseco Poland, Grupy Interia czy wreszcie ostatniej dużej transakcji sprzedaży udziałów spółki infrastrukturalnej Polkomtel Infrastruktura na rzecz Cellnex Telecom.

Greenberg Traurig doradzał również Grupie Cyfrowy Polsat przy zawarciu z konsorcjum ponad dwudziestu polskich i zagranicznych instytucji finansowych umów kredytów obejmujących kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyty odnawialne w wysokości do 1 mld zł. Jest to wciąż największy jak dotychczas kredyt korporacyjny w polskiej walucie.

Jarosław Grzesiak pozostanie w bliskich relacjach z kancelarią, którą założył i nadal ją wspierał – informuje Cyfrowy Polsat.

Jednocześnie Kancelaria Greenberg Traurig ogłosiła, że rozpoczyna proces zmiany pokoleniowej i przywództwa w biurze w Warszawie.

Miejsce Jarosława Grzesiaka zajmie kolegialny, trzyosobowy zespół, na którego czele stanie Jolanta Nowakowska-Zimoch, obejmując stanowisko partnera zarządzającego i pozostając szefem praktyki nieruchomości. Wspierana będzie przez dwóch zastępców partnera zarządzającego: Rafała Baranowskiego oraz Radomiła Charzyńskiego.

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.